Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΦΙΑ: «Χειρόγραφα» οι αιτήσεις για απαλλαγή ή έκπτωση φόρου

Δύσκολα θα αποφύγουν την ταλαιπωρία της επίσκεψης στις Δ.Ο.Υ όσοι δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Πού κολλάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50% και ποιοι ολική απαλλαγή. Οι προϋποθέσεις.

ΕΝΦΙΑ: «Χειρόγραφα» οι αιτήσεις για απαλλαγή ή έκπτωση φόρου

Αν το κράτος δούλευε... ρολόι, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν θα χρειαζόταν να ψάχνει εναγωνίως τρόπους για να μη στείλει στα γκισέ των Δ.Ο.Υ. εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ ή πλήρη απαλλαγή. Κατά την εκκαθάριση του φόρου ακινήτων, στο σύστημα θα είχαν περάσει οι παράμετροι εξαιρέσεων ή μειωμένων επιβαρύνσεων και τα εκκαθαριστικά θα έβγαιναν στη σωστή τους διάσταση. Πού τέτοια τύχη!...

Μετά το μπάχαλο με τον ΕΝΦΙΑ και τα παραφουσκωμένα εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι δεν φαίνεται να γλιτώνουν μία ακόμα ταλαιπωρία. Όπως όλα δείχνουν -και μακάρι να διαψευστούμε- θα χρειαστεί να υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά για να υπάρξουν εξαιρέσεις και μειώσεις από τον φόρο, για όσους τις δικαιούνται. Και είναι εκατοντάδες χιλιάδες.

Ο νόμος ορίζει ότι ο ΕΝΦΙΑ περιορίζεται στο μισό αν συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

3. Ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η έκπτωση φτάνει το 100%, πλήρης απαλλαγή, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

3. Ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

4. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Θεωρητικά, με το πάτημα ενός κουμπιού η ΓΓΔΕ θα έπρεπε να είναι σε θέση να γνωρίζει για τον κάθε έναν φορολογούμενο ξεχωριστά αν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις.

Τα στοιχεία εισοδήματος περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις, τα στοιχεία ακινήτων προκύπτουν από το Ε9, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για κάθε έναν φορολογούμενο καθώς και αν είναι ρυθμισμένες ή όχι επίσης τις γνωρίζει η Φορολογική Διοίκηση. Το πρόβλημα είναι με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΓΓΔΕ και των ασφαλιστικών ταμείων δεν συνδέονται απευθείας. Έτσι λείπει από το παζλ η κρίσιμη παράμετρος των ρυθμισμένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών.

Αν δεν βρεθεί λύση, φαντάζει μονόδρομος η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εξαίρεση ή μείωση από τον ΕΝΦΙΑ και η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τις ασφαλιστικές εισφορές στις Δ.Ο.Υ. Εκτός και αν η Παναγία βάλει το χέρι της και η ΓΓΔΕ σκεφτεί κάτι απλούστερο.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v