Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τέλος χρόνου τη Δευτέρα για την απαλλαγή ΦΠΑ

Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στο νέο καθεστώς θα πρέπει έως τις 12 Ιανουαρίου να υποβάλουν τις αιτήσεις. Δεν θα γίνεται έλεγχος κατά την υποβολή. Περισσότερο χρόνο ζητούν οι λογιστές.

Τέλος χρόνου τη Δευτέρα για την απαλλαγή ΦΠΑ

Προθεσμία έως τη Δευτέρα έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ προκειμένου να τύχουν απαλλαγής εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο τζίρος τους δεν ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ. Σε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε η ΓΓΔΕ ορίζεται ότι οι εφορίες και ειδικότερα το τμήμα μητρώου θα παραλαμβάνουν δηλώσεις μετάταξης υποκείμενου στο ΦΠΑ από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο χωρίς να διενεργείται έλεγχος κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης. 

Οποιοσδήποτε έλεγχος θα έπεται της υποβολής της αίτησης. Λογιστές ήδη εκφράζουν έντονες ενστάσεις για τα ασφυκτικά περιθώρια που απορρέουν από την προθεσμία της 12ης Ιανουαρίου ζητώντας παράταση.

Σημειώνεται ότι παρότι η προθεσμία της 12ης Ιανουαρίου οριζόταν στον νόμο σε πολλές εφορίες καταγράφηκαν προβλήματα καθώς δεν είχαν δοθεί ρητές οδηγίες από τη φορολογική διοίκηση για την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. και αντίστροφα».

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 251 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/8.8.2014) και ισχύει, για τη μετάταξη υποκείμενου στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθρου αυτού και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών εντός της οριζόμενης στο άρθρο 10 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) προθεσμίας και σε συνδυασμό και με το άρθρο 7 του ίδιου Κώδικα μέχρι 12.1.2015.

Η δήλωση αυτή αποτελεί δήλωση του φορολογούμενου και υποβάλλεται με ευθύνη του. Ως εκ τούτου παραλαμβάνεται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς να διενεργείται έλεγχος κατά το στάδιο της υποβολής της. Οιοσδήποτε έλεγχος έπεται της υποβολής.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v