Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φορολογική δήλωση 2015: Τα μυστικά με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς

Ποια στοιχεία έχει ήδη καταχωρίσει η εφορία στις φετινές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται τα στοιχεία. Οι κινήσεις για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα έντυπα.

Φορολογική δήλωση 2015: Τα μυστικά με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς

Την πρώτη χρονιά, προσυμπληρωμένοι ήταν μόνο οι κωδικοί για μισθούς και συντάξεις ενώ μετά από αγώνα δρόμου η ΓΓΔΕ είχε καταφέρει να βάλει σε ειδικό παράθυρο στη δήλωση και τους τόκους καταθέσεων. Φέτος, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και εντός των επομένων ημερών θα αρχίσουν να εμφανίζονται σε παράθυρο αντίστοιχο των τόκων καταθέσεων και οι δόσεις πάσης φύσεως δανείων οι οποίες κατεβλήθησαν στη διάρκεια του περασμένου έτους στις τράπεζες.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διπλοτσεκάρουν τα στοιχεία τα οποία έχουν προσυμπληρωθεί για την περίπτωση λάθους. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα αν διαπιστώσουν είτε λάθος, είτε ότι ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο δεν έχει αποστείλει ακόμα τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών στη ΓΓΔΕ.

Οι κωδικοί της δήλωσης του εντύπου Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς του εντύπου που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται στα έντυπα είναι:

- 301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394 (πίνακας 4Α)

- 255-256, 257-258 (πίνακας 4Β)

- 403-404, 601-602,605-606 (πίνακας 4Γ2)

- 619-620, 617-618, 613-614, 335-336 (πίνακας 6)

Η προσυμπλήρωση έχει γίνει με βάση τα αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς.

Σε περίπτωση που δεν έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

- Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα, δαπάνες κ.τ.λ.).

- Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.

- Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα τα στείλει.

Εφόσον ο εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις).

Αν τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.).

2. Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.

3. Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή ο φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v