Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΓΔΕ: Η Δευτέρα τελική προθεσμία για δηλώσεις και δόσεις

Τελευταία μέρα για υποβολή της φορολογικής δήλωσης αλλά και είτε για την εφάπαξ πληρωμή είτε για την πρώτη δόση. Τι διευκρινίζει η ΓΓΔΕ για τις πληρωμές μέσω wev banking. Το πρόστιμο των 100 ευρώ και η προσαύξηση φόρου.

ΓΓΔΕ: Η Δευτέρα τελική προθεσμία για δηλώσεις και δόσεις

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων είναι η Δευτέρα 31η/8/2015 αντί της 30ης/8/2015 (τελευταία παράταση), κατ' εφαρμογή της παρ. 1 άρθρ. 7 ν.4174/2013, όπου «Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την εκπλήρωση υποχρέωσης, συμπίπτει με επίσημη αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό».

Διευκρινίζεται επίσης ότι, η Δευτέρα 31/8/2015 είναι η τελευταία ημέρα για την:

1. εφάπαξ καταβολή του φόρου με έκπτωση 2%, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις:

- νομικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία,
- φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από 19/7/2015).

2. καταβολή της 1ης δόσης του φόρου, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις:

- νομικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από 28/8/2015),
- φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από 19/7/2015).

Προκειμένου για ηλεκτρονικές πληρωμές που θα γίνουν τη Δευτέρα 31/8/2015 μέσω web – banking, η καταβολή αυτή πρέπει να γίνει εντός του ωραρίου λειτουργίας του κατά περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος.

Για τις δηλώσεις Φ.Ε. φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που θα υποβληθούν από την 1η/9/2015 έως την 4η/9/2015, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα άρθρ. 54 ν.4174/2013.

Σημειώνεται ότι όπως έχει ανακοινώσει η ΓΓΔΕ, για τις δηλώσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 4/9 δεν θα επιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά θα υπάρξει η προσαύξηση του φόρου. Έτσι, όσα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στο διάστημα 1 έως 4 Σεπτέμβρη θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση φόρου 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής του φόρου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v