Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Κλέβει στην αντλία ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων

Λιγότερη βενζίνη από αυτή που πληρώνουμε, βάζουμε σχεδόν στο 25% των πρατηρίων! Μπαράζ καταγγελιών στο υπουργείο, στους δρόμους και πάλι το «μυστικό» αυτοκίνητο. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, τι «ψάρια» έχει πιάσει. Πού κυμαίνονται οι αποκλίσεις.

Κλέβει στην αντλία ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων

Ελλιπείς ποσότητες καυσίμων παραδίδει στους καταναλωτές σχεδόν το ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από τους ελέγχους του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η απόκλιση στην ποσότητα βενζίνης που πληρώνουμε με αυτή που καταλήγει στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου μας κυμαίνεται από 5% έως 8,5%, ενώ αν και δεν υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις (εμπειρικές) ότι σε ορισμένα πρατήρια φουλάρουμε σκέτο... αέρα.

Η πρακτική της κλοπής στην αντλία έχει θορυβήσει το υπουργείο, το οποίο καθημερινά δέχεται πολλές σχετικές καταγγελίες.

Ο μεγάλος αριθμός των καταγγελιών οδήγησε την αρμόδια υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη να ξαναβγάλει στους δρόμους το «μυστικό» αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παροπλισμένο και σε 15 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν τέσσερις σοβαρές παραβάσεις. Το αυτοκίνητο, που ανήκει στην Οικονομική Αστυνομία και παραχωρήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ειδικά για να διενεργεί κρυφούς ποσοτικούς ελέγχους, έχει μετασκευαστεί ώστε να διαθέτει ειδικό ντεπόζιτο και μετρητικό εξοπλισμό, ώστε να καταγράφει τις αποκλίσεις της παροχής καυσίμου ανάμεσα στην ποσότητα που γράφει η αντλία και σε αυτή που καταλήγει στο κάθε αυτοκίνητο.

Η πρακτική που ακολουθείται είναι η εξής: το μυστικό αυτοκίνητο προσέρχεται σε κάθε ελεγχόμενο πρατήριο όπως οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο και ζητά μια ποσότητα καυσίμου. Με τον ειδικό μετρητικό εξοπλισμό που φέρει η ποσότητα που καταλήγει στο ντεπόζιτο καταγράφεται και παράλληλα καταγράφεται η ποσότητα που αναφέρεται στην αντλία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση είναι 0,5% και από το ν.4177 προβλέπεται για αποκλίσεις έως 1,5% η επιβολή διοικητικών προστίμων, ενώ για αποκλίσεις μεγαλύτερες από 1,5% προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της κάθε Περιφέρειας.

Η πρακτική του υπουργείου είναι αν διαπιστωθεί απόκλιση, να δίνεται αμέσως σήμα ώστε να πηγαίνει στο ίδιο πρατήριο κανονικό κλιμάκιο ελέγχου, που έχει μεγαλύτερο εξοπλισμό και μπορεί να πιστοποιήσει περισσότερες παραβάσεις.

Στην τελευταία "εξόρμηση", το μυστικό το όχημα κινήθηκε τέσσερις φορές.

Στον πρώτο έλεγχο με το όχημα (τρία πρατήρια), εντοπίστηκε ένα πρατήριο στον Κορυδαλλό με απόκλιση -5%.

Στον δεύτερο έλεγχο με το όχημα (τρία πρατήρια), εντοπίστηκε ένα πρατήριο στον Ταύρο με απόκλιση -7%.

Στον τρίτο έλεγχο με το όχημα (τρία πρατήρια), εντοπίστηκε ένα πρατήριο στο Κερατσίνι με απόκλιση -8,4% και ένα πρατήριο στη Νίκαια με απόκλιση -7,9%.

Στον τέταρτο έλεγχο (έξι πρατήρια) δεν υπήρξαν ευρήματα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, επιπλέον των ελέγχων με το ειδικό όχημα, έγινε από την υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, συνήθης έλεγχος σε άλλο πρατήριο στον Ταύρο, όπου εντοπίστηκαν αποκλίσεις σε έξι αντλίες περίπου σε ποσοστό -11%. Διαπιστώθηκε ότι οι αντλίες έφεραν λογισμικό άλλο από του κατασκευαστή και η υπηρεσία επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 235.000 ευρώ για αλλοίωση λογισμικού, για ελλιπή σφράγιση μίας αντλίας και για παραβίαση των σφραγίδων της υπηρεσίας με τις οποίες οι σφραγίδες τέθηκαν εκτός χρήσης. Επίσης, έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής ανάκλησης αδείας και σφράγισης του πρατηρίου από την περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών, λόγω της μεγάλης απόκλισης στην παραδιδόμενη ποσότητα και της αλλοίωσης του λογισμικού.

Η ενεργοποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει θορυβήσει ήδη τα "κυκλώματα" των καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχώς ψάχνουν τρόπους για να αποφύγουν τις επιπτώσεις των ελέγχων αλλά και γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης του "κρυφού" αυτοκινήτου και των αρμόδιων υπαλλήλων και η στοχοποίησή τους, ώστε να σταματήσουν οι έλεγχοι.

Πάντως με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαισίο και ειδικότερα του μέτρου της αφαίρεσης της άδειας, ο παραβάτης μπορεί άμεσα να ξαναλειτουργήσει το πρατήριο, υπό νέα επωνυμία. Παράλληλα, οι προθεσμίες που παρέχονται από το Μεταφορών για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων εξασφαλίζουν πολλές φορές τη λειτουργία των πρατηρίων για ένα διάστημα και μετά τη διαπίστωση της παράβασης. Γι' αυτό άλλωστε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κα Τζάκρη εξετάζει τη λήψη μέτρων που θα επιτείνουν αφενός τους ελέγχους και αφετέρου θα επιλύουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v