ΕΛ.ΠΕ: Οι τρεις λόγοι για το «ναι» στην πώληση του ΔΕΣΦΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης στη γενική συνέλευση των μετόχων, προσδοκούν υψηλό τίμημα και διαπιστώνουν ενδιαφέρον μεγάλων Ευρωπαίων διαχειριστών.

ΕΛ.ΠΕ: Οι τρεις λόγοι για το «ναι» στην πώληση του ΔΕΣΦΑ

Για τρεις λόγους τα Ελληνικά Πετρέλαια συναίνεσαν στην πώληση του ποσοστού τους 35% στον ΔΕΣΦΑ, όπως προκύπτει από την εισήγηση που έκανε το νέο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του.

Αυτή έγινε αποδεκτή και υπενθυμίζεται ότι η απόφαση αφορά στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛ.ΠΕ για την πώληση του 66% του Διαχειριστή. Μέσα από αυτό προκύπτει επίσης ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα έχουν λόγο και συμμετοχή σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Κάτι που έγινε και με την προηγούμενη απόπειρα πώλησης στους Αζέρους της Socar.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης, η πώληση της συμμετοχής των ΕΛ.ΠΕ θα πετύχει τα ακόλουθα:

1. Έξοδο από επιχειρηματικά μη στρατηγική συμμετοχή.

* Τα ΕΛ.ΠΕ θα είχαν μειοψηφική, έμμεση συμμετοχή (μέσω μεριδίου στη ΔΕΠΑ) με περιορισμένα δικαιώματα (εκπροσώπηση σε Εποπτικό Συμβούλιο και ΔΣ)

* Θα απαιτούσε δραστηριότητα με υψηλά απασχολούμενα κεφάλαια και πιθανές μελλοντικές απαιτήσεις για επενδύσεις αλλά με ελεγχόμενη, ρυθμιζόμενη απόδοση.

* Επίσης δεν θα μπορούσε να γίνει καμία συνέργεια είτε με τη συμμετοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ, είτε με μελλοντική δραστηριοποίηση στο φυσικό αέριο, λόγω αυστηρότατου ρυθμιστικού πλαισίου.

2. Μεγιστοποίηση τιμήματος και εσόδων από την πώληση από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ

* Η σύμπλευση της ΕΛΠΕ με το ΤΑΙΠΕΔ για από κοινού διάθεση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών σε τρίτο επενδυτή εκτιμάται πως θα επιφέρει τη μέγιστη δυνατή αποτίμηση του ΔΕΣΦΑ από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

* Έχει ήδη εκδηλωθεί κατ’ αρχάς ενδιαφέρον από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αερίου.

* Τα προσδοκώμενα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω απομόχλευση.

3. Αποφυγή απώλειας δικαιωμάτων μετόχου στο ΔΕΣΦΑ λόγω πλήρους Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού (“Ownership Unbundling”)

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, ο ΔΕΣΦΑ θα αποτελείιδιοκτησιακά χωρισμένο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου (Full Ownership Unbundled System Operator - FOU), και συνεπώς πλέον τα ΕΛΠΕ δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα άσκησης διοίκησης στον ΔΕΣΦΑ, τόσο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Από τους τρεις λόγους διακρίνεται πως τα ΕΛ.ΠΕ αναμένουν να εισπράξουν υψηλό ποσό από την πώληση του ποσοστού τους. Μάλιστα, όπως παρατηρούν παράγοντες της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και την τελευταία αποτίμηση Ιταλών αναλυτών -Banca Imi- που είδε το φως της δημοσίοτητας, το 66% του ΔΕΣΦΑ υπολογίζεται σε 494 εκατ. ευρώ. Αποτίμηση πολύ υψηλότερη σε σχέση με την προσφορά της Socar, που είχε ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ.

Σημαντικός είναι επίσης για τα ΕΛΠΕ και ο σκοπός διάθεσης του ποσού που θα εισπράξει για το μερίδιο που τους αντιστοιχεί και αφορά στη μείωση του δανεισμού.

Χρήστος Κολώνας x.kolonas@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v