ΣΕΒ: Το μέγεθος… μετράει στο επιχειρείν

Μικρή η παραγωγικότητα των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, διαπιστώνει ο ΣΕΒ. Ζητά να δοθεί έμφαση σε παραγωγικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις αντοχές και προωθούν τη μεγέθυνση με εξειδικευμένες προτάσεις βάσει διεθνών καλών πρακτικών.

ΣΕΒ: Το μέγεθος… μετράει στο επιχειρείν

Οι 676.700 μεσαίες-μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεισφέρουν στο 87% του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων, δημιουργούν προστιθέμενη αξία ίση με 19,3% ΑΕΠ, και παράγουν το 44,2% των ελληνικών εξαγωγικών αγαθών. Όμως η σημαντική απόκλιση από ευρωπαϊκές πρακτικές εξακολουθεί να είναι περιοριστικός παράγοντας στην οικονομική ανάπτυξη, τονίζει ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία ανάλυσή του.

Χαρακτηριστικό στοιχείο, τονίζει, η πολύ χαμηλή παραγωγικότητά τους στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο υψηλός κατακερματσμός και το πολύ μικρό μέγεθος συνεχίζουν να δρουν ανασταλτικά. Ενδεικτικά, οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα είναι μόνο το 3,1% έναντι του 7% στην Ε.Ε. (μέσος όρος). Έτσι, φαίνεται πως η ευελιξία που θεωρητικά παρέχει το πολύ μικρό μέγεθος (1,9 άτομα μέσο όρο σε κάθε πολύ μικρή επιχείρηση) δεν μετασχηματίζεται σε απόδοση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (το 96,9% του συνόλου) να παράγουν περίπου το 9,3% του ΑΕΠ, ενώ οι μικρές και οι μεσαίες (το 3% του συνόλου) να παράγουν περίπου το 10% του ΑΕΠ.

Μελέτη του ΣΕΒ και της ΕΥ όμως αναδεικνύει επιχειρηματικά χαρακτηριστικά μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα που ενισχύουν τις αντοχές στην κρίση και μπορούν να οδηγήσουν ταχύτερα στην ανάκαμψη.

Οι επιχειρήσεις με σχετικό μέγεθος, έχουν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα (35% αύξηση στο περιθώριο κέρδους των μεσαίων, έναντι πτώσης 50% στις μικρές και πολύ μικρές) βρίσκοντας διέξοδο στις εξαγωγές (40% αύξηση στις μεσαίες). Όσες εστιάζουν σε μεταποιητικές δραστηριότητες εμφανίζουν τετραπλάσια προστιθέμενη αξία (ανεξαρτήτως μεγέθους) ενώ και η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα που βαίνει βελτιούμενος (29,6 στο δείκτη European Innovation Scoreboard έναντι 30,6 μ.ο. στην Ε.Ε.) ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους σε παραγωγικά δίκτυα με μεγαλύτερες επιχειρήσεις (12,4%, έναντι 10,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Επιπλέον, στην ανάκαμψη μέχρι το 2014 συνεισέφερε η ανταπόκριση σε μετατοπίσεις τουριστικών ρευμάτων και εμπορευματικών συναλλαγών (logistics). Τέλος οι μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με υψηλότερη ένταση τεχνολογίας και γνώσης, ήταν σε θέση να επωφεληθούν από την αύξηση της ζήτησης περισσότερο από τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης για τις ΜμΕ. Είναι απαραίτητη η έμφαση στα παραγωγικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις αντοχές και προωθούν τη μεγέθυνσή τους με εξειδικευμένες προτάσεις βάσει διεθνών καλών πρακτικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus