Ασφαλιστικές: «Ανακαλύπτουν» τις… βασικές καλύψεις!

Εκστρατεία ενημέρωσης για βασικές ασφαλιστικές καλύψεις που μέχρι σήμερα έχουν πολύ χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια αγορά. Τα σχέδια των εταιρειών και οι καταλυτικοί παράγοντες που οδηγούν στο «σκάψιμο στα βαθιά».

Ασφαλιστικές: «Ανακαλύπτουν» τις… βασικές καλύψεις!

Αποφασισμένες να… σηκώσουν τα μανίκια και να αναπτύξουν εργασίες που μέχρι σήμερα είχαν πολύ χαμηλή διείσδυση στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες.

«Πρέπει να αναπτύξουμε την ασφαλιστική συνείδηση του μέσου Έλληνα και να εστιάσουμε στις βασικές καλύψεις που θα πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι πλέον οικονομικά αδύνατοι. Και δεν μιλάμε μόνο για τη σύνταξη και την υγεία, όπου οι περισσότεροι έχουν ήδη συνειδητοποιήσει την αδυναμία του κοινωνικού συστήματος να προσφέρει επαρκείς συντάξεις και αξιοπρεπείς συνθήκες στα κρατικά νοσοκομεία.

Αναφερόμαστε και σε μια σειρά άλλων καλύψεων, που είναι πολύ πιο έντονα αναπτυγμένες στις χώρες του εξωτερικού και τις οποίες χρησιμοποιεί πολύ πιο συχνά ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης από τον Έλληνα. Κατανοώ το γεγονός της μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω πως οι Έλληνες θα πρέπει να αλλάξουν καταναλωτική συμπεριφορά: Οι ασφαλιστικές καλύψεις θα πρέπει να προηγηθούν της ταβέρνας. Και από την άλλη πλευρά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν το χάσμα ενημέρωσης των πολιτών, που οφείλεται σε δικές τους ευθύνες» δηλώνει χαρακτηριστικά γνωστό στέλεχος της αγοράς.

Έτσι, δεν είναι τυχαία η έμφαση των ασφαλιστικών εταιρειών στα προϊόντα καλύψεων έναντι θανάτου, αναπηριών, ή έναντι πιθανής απώλειας εισοδήματος από εργασία. Για παράδειγμα η ΑΧΑ προσφέρει συμπληρωματικά προϊόν της παραπάνω κατηγορίας στους καταθέτες της Alpha Bank, ενώ η Interamerican μπαίνει πολύ πιο δυναμικά στον συγκεκριμένο χώρο μέσα στο 2018.

Άλλος τομέας στον οποίο αναμένεται να «σκάψουν» οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι στις καλύψεις κατοικιών και οικιακού εξοπλισμού, όπου μέχρι σήμερα το ποσοστό ασφαλίσεων στα σπίτια που δεν συνοδεύονται από στεγαστικό δάνειο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Και αυτό σε μια χώρα που είναι έντονα σεισμογενής και όπου οι ζημιές από τις πλημμύρες και λοιπές καταστροφές βαίνουν αυξανόμενες. Προς αυτή την κατεύθυνση επιστρατεύονται και συμφωνίες των ασφαλιστικών ομίλων με αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης που πουλάνε οικιακό εξοπλισμό.

Επίσης, οι αγροτικές ασφαλίσεις έχουν ήδη μπει στο στόχαστρο ορισμένων εταιρειών (π.χ. Interamerican), καθώς πολύ μικρός αριθμός αγροτών είναι σήμερα καλυμμένος, πέρα από τις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρει η υποχρεωτική συμμετοχή στον ΕΛΓΑ. «Η αγροτική παραγωγή αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ και πρόκειται για μια δραστηριότητα που εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους. Άρα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ασφαλιστικές εργασίες σε βάθος χρόνου» υποστηρίζεται από την αγορά.

Τέλος, σημαντική δουλειά γίνεται για την αύξηση της παραγωγής στο κομμάτι των ομαδικών ασφαλίσεων για σύνταξη και υγεία, καθώς και στο πεδίο του cyber risk, το οποίο ωστόσο θα αρχίσει να αποφέρει σημαντικά έσοδα σε βάθος χρόνου.

Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που οδηγούν τις ασφαλιστικές εταιρείες στο «σκάψιμο της αγοράς», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

• Η αυξημένη διείσδυση του bancassurance και του διαδικτύου (κυρίως στις καλύψεις οχημάτων) έχει αφαιρέσει όγκο εργασιών από τα παραδοσιακά δίκτυα πωλήσεων, τα οποία θα πρέπει να τον αναπληρώσουν από άλλες ασφαλιστικές εργασίες.

• Οι διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών γνωρίζουν πως ένα τμήμα της «ζωικής» παραγωγής των προηγούμενων ετών οφειλόταν σε συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. επενδυτικά προϊόντα έναντι του κινδύνου για Grexit), οι οποίοι θα εκλείψουν στον βαθμό που θα συνεχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία.

• Η παρατηρούμενη τάση συγκέντρωσης του κλάδου της ιδιωτικής υγείας σε ακόμη λιγότερους «παίκτες» έχει ανησυχήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς απειλούνται τα περιθώριά τους σε έναν από τους λίγους κλάδους που εμφανίζει μεγάλη αύξηση παραγωγής από χρόνο σε χρόνο.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus