Πτώση 1,7% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε μείωση 0,4% τον Ιανουάριο. Πτώση 23,3% στο Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού. Αύξηση 6,4% στο Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Πτώση 1,7% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο

Η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ), με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 7,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ι. Σύγκριση Ιανουαρίου 2018 με Ιανουάριο 2017 

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:

• Κατά 23,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.
• Κατά 4,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:

• Κατά 22,1% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Κατά 6,4% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Σύγκριση Ιανουαρίου 2018 με Δεκέμβριο 2017 

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:
• Κατά 3,7% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2. Από την αύξηση:
• Κατά 11,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων.
• Κατά 0,8% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.
• Κατά 0,02% του Δείκτη Παροχής Νερού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus