Οριακή κάμψη της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής

Το 2017, από την παραγωγή σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,58 δισ. ευρώ αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 468 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Οριακή κάμψη της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής

Συνολικά 32 ασφαλιστικές εταιρείες εμπλέκονται στον κλάδο Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2017 ήταν 2,1 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 0,2% σε σχέση με το 2016. Η αντίστοιχη παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ήταν 1,7 δισ. ευρώ (+0,4%). Συνολικά κατά το 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής, Υγείας και Ζημιών) ήταν 3,8 δισ. ευρώ (+0,05% σε σχέση με το 2016).

Από την εξειδικευμένη έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας στην οποία συμμετείχαν 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη (με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 98,96% επί της παραγωγής ασφαλίστρων), προέκυψε ότι από την παραγωγή τους σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,58 δισ. ευρώ αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 468 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2016. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών ενώ αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων εργαζομένων και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,11 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 345 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των πληρωθεισών αποζημιώσεων των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων παρέμεινε το 2017 περίπου όπως ήταν και το 2016.

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο. Σε σχέση με το 2016, η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας ενισχύθηκε ενώ μειώθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες.

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις. Σε σχέση με το 2016 αυξήθηκε η αναλογία των άμεσων πωλήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας ενώ μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τράπεζες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v