Ασφάλειες Ζωής και Υγείας: Ετήσια αύξηση 0,05% το 2017

Ποσό της παραγωγής ασφαλίσεων ύψους 1,58 δισ. ευρώ αφορούσε ατομικές ασφαλίσεις και 468 εκατ. ευρώ ομαδικές. Πώς κινήθηκαν οι αποζημιώσεις. Οι στόχοι και τα στοιχεία.

Ασφάλειες Ζωής και Υγείας: Ετήσια αύξηση 0,05% το 2017

Οι ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, όπου συμμετέχουν 32 ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνεται στην μελέτη για τις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας 2017 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), συνολικά κατά το 2017 η παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής, Υγείας και Ζημιών) ήταν 3,8 δισ. ευρώ (+0,05% σε σχέση με το 2016).

Από την εξειδικευμένη έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, στην οποία συμμετείχαν 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη (με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 98,96% επί της παραγωγής ασφαλίστρων), προέκυψε ότι από την παραγωγή τους σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,58 δισ. ευρώ αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 468 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις.

Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2016.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών, ενώ αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων εργαζομένων και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,11 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 345 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας, ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των πληρωθεισών αποζημιώσεων των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων παρέμεινε το 2017 περίπου όπως ήταν και το 2016.

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής. Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο. Σε σχέση με το 2016, η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας ενισχύθηκε, ενώ μειώθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες.

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις. Σε σχέση με το 2016 αυξήθηκε η αναλογία των άμεσων πωλήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας, ενώ μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τράπεζες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v