Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διπλασιάζονται τα κονδύλια για επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων

Επιπρόσθετα 120 εκατ. ευρώ διαθέτει το υπ. Οικονομίας στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Άνω του 1,1 δισ. τα επενδυτικά σχέδια.

Διπλασιάζονται τα κονδύλια για επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων

Στον διπλασιασμό του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η σχετική απόφαση, που είναι απόρροια του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για τη δράση, πρόκειται να ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, από τα 120 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί αρχικά θα διατεθούν κι άλλα, τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, ώστε η δημόσια δαπάνη να ανέλθει στα 240 εκατ. ευρώ. Μάλιστα επισημαίνουν ότι υπάρχει η σκέψη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτό θα κριθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Πρόθεση του υπουργείου είναι να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για επιδότηση από τη δράση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με:

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Μηχανήματα - εξοπλισμός

- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Προβολή - προώθηση - συμμετοχή σε εκθέσεις

- Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

- Λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

- Μεταφορικά μέσα

- Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Παράλληλα με την επικείμενη ανακοίνωση αύξησης των πόρων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το υπουργείο ανακοίνωσε και τον οριστικό πίνακα όσων υπήχθησαν στην προηγούμενη δράση για τον τουρισμό και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, στη δράση εντάχθηκαν και συνεπώς θα επιχορηγηθούν 1.669 επενδυτικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 95.661.180 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία δικαιώματος άσκησης - υποβολής ενστάσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Η «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Τον οριστικό πίνακα των δικαιούχων ανακοίνωσε το υπουργείο και για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στο πλαίσιο της δράσης θα επιχορηγηθούν 1.170 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 66.630.421 ευρώ.

Ομοίως η προθεσμία δικαιώματος άσκησης - υποβολής ενστάσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v