Τράπεζες: Τα repos κάλυψαν το waiver

Παραμένει δύσκολη η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίων. Πιο αισιόδοξη για το 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος, για εκδόσεις ομολόγων χωρίς εξασφάλιση. Πώς καλύφθηκε η αύξηση της ζήτησης για βραχυπρόθεσμη ρευστότητα.

Τράπεζες: Τα repos κάλυψαν το waiver

Η διατραπεζική αγορά repos εξισορρόπησε, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις απώλειες σε φθηνή ρευστότητα που υπέστησαν οι τράπεζας από την άρση του Waiver (της επιλεξιμότητας από την EKT των τίτλων του Ελληνικού δημοσίου).

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το Σεπτέμβριο του 2018, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη ζήτηση της πολύ βραχυπρόθεσμης ρευστότητας λόγω της μη επιλεξιμότητας από το Ευρωσύστημα των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Αύγουστο του 2018.

Η ζήτηση αυτή ικανοποιήθηκε από την επέκταση των πηγών και της χρήσης περιουσιακών στοιχείων μη αποδεκτών από το Ευρωσύστημα ως εξασφαλίσεων για τα διατραπεζικά repos.

Ο δανεισμός στη διατραπεζική με μακροπρόθεσμη ληκτότητα μειώθηκε και τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε σε ποσοστό 34,8% του συνολικού διατραπεζικού δανεισμού (Σεπτέμβριος 2018: 34,8%, Ιούνιος 2018: 55,9%, Μάρτιος 2018: 81,5%).

Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση της ΤτΕ η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές συνεχίζει να είναι δυσχερής, καθώς μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 2018 καμία τράπεζα δεν είχε προβεί στην έκδοση ομολογιών χωρίς εξασφάλιση. «Δεδομένου όμως ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, ενδέχεται η έκδοση ομολογιών χωρίς εξασφάλιση να πραγματοποιηθεί εντός του 2019», καταλήγει.

Αναστασία Παπαϊωάννου a.papaioannou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v