ΕΛΣΤΑΤ: Η συμβολή των Περιφερειών στο ΑΕΠ

Το 2016 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 1,6% στο σύνολο της χώρας. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, του Νότιου Αιγαίου και του Βόρειου Αιγαίου.

ΕΛΣΤΑΤ: Η συμβολή των Περιφερειών στο ΑΕΠ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II), που αφορούν την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2016, καθώς και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα στοιχεία του έτους 2015.

Τα στοιχεία καταρτίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 και είναι σε συνέπεια με τα αντίστοιχα ετήσια εθνικά μεγέθη.

Κατά το 2016, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 1,6% στο σύνολο της χώρας. Όσον αφορά την συμμετοχή των περιφερειών στην δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με ποσοστό 47,5% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, του Νότιου Αιγαίου και του Βόρειου Αιγαίου.

* Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v