Πόσες εισφορές θα πληρώσουν τον Ιανουάριο επαγγελματίες και αγρότες

Το νέο τοπίο διαμορφώνεται σε δύο φάσεις. Τα ειδοποιητήρια αναμένονται εντός Φεβρουαρίου και θα προβλέπουν, κατά περίπτωση, κατώτατη εισφορά για κύρια ασφάλιση μεταξύ 54,69 και 117,22 ευρώ.

Πόσες εισφορές θα πληρώσουν τον Ιανουάριο επαγγελματίες και αγρότες

Μεταξύ 54,69 και 117,22 ευρώ διαμορφώνεται η κατώτατη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ή αγρότες για τον Ιανουάριο. Το νέο τοπίο στις εισφορές των μη μισθωτών επιδιώκει να φωτίσει εγκύκλιος του Ταμείου, η οποία, όμως, θα ισχύσει μόνο για ένα μήνα.

Τα ειδοποιητήρια προς το 1,2 εκατ. μη μισθωτούς θα πρέπει να αναρτηθούν εντός των επόμενων ημερών και η εγκύκλιος του ταμείου που εκδόθηκε χθες καθορίζει τις ελάχιστες εισφορές που μπορούν να καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση, και μόνο για τον μήνα Ιανουάριο, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Αυτές ανέρχονται σε 117,22 ευρώ.

Στην περίπτωση αγροτών, η ελάχιστη εισφορά ξεκινά από 73,85 ευρώ, ενώ για τους επιστήμονες του πρώην ΕΤΑΑ κάτω της 5ετίας διαμορφώνεται στα 54,69 ευρώ.

Προσοχή όμως. Τα ποσά θα αυξηθούν, από τον επόμενο κιόλας μήνα, καθώς οι ελάχιστες εισφορές καθορίζονται βάσει του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Η κυβερνητική απόφαση για αύξησή του σε 650 ευρώ (από 586,08 ευρώ), αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2019, συμπαρασύρει αυτόματα και τις εισφορές.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών στο 13,33%, από την 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά και η αύξηση της βάσης υπολογισμού στο 100% του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος προηγούμενου έτους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες εισφορές. Κυρίως, όμως, ξεκαθαρίζεται ότι η κατώτατη εισφορά που μπορεί να πληρώσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενους για κύρια ασφάλιση, προς τον ΕΦΚΑ, παραμένει στο 20% του κατώτατου μισθού.

Αυτό, για τον Ιανουάριο του 2019, κατά τον οποίο ο κατώτατος μισθός ήταν 586,08 ευρώ, σημαίνει ότι η ελάχιστη εισφορά για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ παραμένει στα 117,22 ευρώ. Για τους αγρότες, η ελάχιστη εισφορά Ιανουαρίου, στον κλάδο σύνταξης, δεν μπορεί να υπολείπεται των 73,85 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% των 410,85 ευρώ (δηλαδή του 70% του βασικού μισθού). Τα ελάχιστα αυτά ποσά εισφορών που προβλέπεται να καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες θα αλλάξουν τον Φεβρουάριο, καθώς αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης που καταβάλλουν οι αγρότες μειώνεται για το έτος 2019 από 18% σε 12%.

Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη). Βέβαια, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με περισσότερα από πέντε χρόνια ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.

Η εγκύκλιος επαναλαμβάνει αυτό που προβλέπεται και από το υπουργείο Εργασίας για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» και απασχολούνται σε έως δύο εργοδότες, δηλαδή ότι οι εισφορές τους υπολογίζονται στο 20% του εισοδήματός τους, εκ των οποίων το 6,66% καταβάλλεται από αυτούς και το 13,3% από τους έως δύο εργοδότες.

Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, είτε για πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες είτε για μία μισθωτή και μία μη μισθωτή δραστηριότητα, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 117,22 ευρώ.

Τέλος, σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται τα 73,85 ευρώ.

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

Παράδειγμα 1ο

Ελ. Επαγγελματίας (π. ΟΑΕΕ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 9.000,00 €.

Η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 99,98 € (9000,00/12, 750,00 * 13,33 %).

Επειδή η μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 117,22 € (586,06*20%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης 117,22 €.

Με το προϊσχύον καθεστώς, η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 150,00 € (9.000,00/12, 750,00*20%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 32,78 €

Παράδειγμα 2ο

Αγρότης (π. ΟΓΑ) με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 6.000,00 €.

Η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 60,00 € (6.000,00/12, 500,00 * 12%).

Επειδή η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 73,85€ (410,26*18%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης 73,85 €.

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 90,00 € (500,00*18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 16,15 €.

Παράδειγμα 3ο

Ελ. Επαγγελματίας (π.ΟΑΕΕ) και παράλληλα Αγρότης (π. ΟΓΑ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ+ Καταβλητέες εισφορές), από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 4.000,00 € και από αγροτική δραστηριότητα ύψους 9.000,00 €.

Η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 134,43€ και προκύπτει ως εξής:

- 44,43€ (4000,00/12, 333,33 * 13,33%) και
- 90,00€ (9000,00/12, 750 * 12%).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 201,67€ και προκύπτει ως εξής:
- 66,67€ (4.000,00/12, 333,33 * 20%) και
- 135€ (9000,00/12, 750 * 18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 24,75 €.

Παράδειγμα 4ο

Αυτοαπασχολούμενος, ασφαλισμένος του π. ΕΤΑΑ, άνω πενταετίας, έχει ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ύψους 16.000,00 €. Αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 98 του νόμου Κατρούγκαλου, η μηνιαία εισφορά για τον Κλ. Σύνταξης υπολογίζεται ακολουθώντας τα πιο κάτω στάδια:

α) Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης
Η μηνιαία εισφορά, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφορών διαμορφώνεται σε 177,73 € (16.000/12,1.333,33 * 13,33 %)

β) Υπολογισμός μείωσης του άρθρου 98 «επί του εισοδήματος».
Σύμφωνα με τις κλίμακες εισοδήματος, για εισόδημα από 7.033,01 - 16.000,00 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, μείωση για τον κλ. Σύνταξης ποσού 49,14 €.

γ) Συνολικό ποσό μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης.

Η μηνιαία εισφορά που θα καταβάλλει ο ασφαλισμένος μετά την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 ισούται με 128,59€ (177,73 - 49, 14), δεδομένου ότι δεν υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς (117,22€).

Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά κλ. Σύνταξης θα διαμορφωνόταν:

- σε 266,67 €, (1.333,33*20%),

- μείον 73,72 € (μείωση κλ. Σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4387/2016) Σύνολο: 192,95 € (σύνολο μηνιαίας εισφοράς κλ. Σύνταξης), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 64,36 €.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v