Τράπεζες: «Χρειάζεται σκληρή δουλειά η μείωση των NPEs»

Υπάρχουν τα νομοθετικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου. Προς τη σωστή κατεύθυνση οι δύο συστημικές λύσεις του ΤΧΣ και της ΤτΕ, λένε πηγές με γνώση της κατάστασης. Υψηλός ο δείκτης των NPEs ακόμη και μετά την επίτευξη των στόχων της τριετίας.

Τράπεζες: «Χρειάζεται σκληρή δουλειά η μείωση των NPEs»

Οι στόχοι μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τη διετία 2019-2021 που έχουν θέσει οι ελληνικές τράπεζες είναι φιλόδοξοι και για να επιτευχθούν πρέπει να δουλέψουν πολύ σκληρά, τόνισαν πηγές με γνώση της κατάστασης.

Το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, στηρίζει τις τράπεζες των συνολικό στόχο μείωσης των NPEs κατά 54 δισ. μέχρι το τέλος του 2021 ωστόσο χρειάζεται να επιταχυνθούν διαδικασίες που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη όπως για παράδειγμα στο παλιό νόμο Κατσέλη.

Όσον αφορά τα εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετήσει οι τράπεζες στη στοχοθεσία μείωσης των κόκκινων δανείων μέχρι και το 2021 εμφανίζουν μια καλή ισορροπία καθώς στηρίζονται στις πωλήσεις και στις τιτλοποιήσεις και λιγότερο στις διαγραφές όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημαντικό και κρίσιμο ρόλο στην μείωση των κόκκινων δανείων θα διαδραματίσουν η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και οι τιμές των ακινήτων.

Εφόσον υπάρξει βελτίωση στα δύο αυτά μέτωπα, οι τράπεζες θα μπορούσαν να υπερβούν τους στόχους που έχουν θέσει έως και το τέλος του 2021.

Με βάση τους στόχους αυτούς το 2021 ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί μεν στο 19% του συνόλου των δανείων ωστόσο το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρώπης και γι’ αυτό πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ταχύτερους ρυθμούς.

Όσον αφορά τις λύσεις που προκρίνουν οι τράπεζες με στόχο τη μείωση των κόκκινων δανείων θα πρέπει να δημιουργούν μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δανειοληπτών και της διατήρησης της σταθερότητας για τις τράπεζες χωρίς να υπάρχει υπερβολική εξάρτηση των εν λόγω λύσεων από την άφεση χρέους «κούρεμα».

Όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι ικανή για να αντιμετωπίσουν τα NPEs.

Τα δύο σχέδια μείωσης των NPEs

Τα δύο σχέδια πιο δραστικής και οριζόντιας μείωσης των NPEs που έχουν προωθήσει το ΤΧΣ και η ΤτΕ αποτελούν θετικές και καλές συστημικές λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες.

Σε ότι αφορά το σχέδιο του ΤΧΣτο οποίο προβλέπει τη λειτουργία ενός μηχανισμού APS που θα στηρίξει μεγαλύτερο όγκο τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και στη παρούσα φάση αναμένει την έγκριση της Κομισιόν πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν γρήγορα διότι όταν ανοίγεις ένα τέτοιο διάλογο πρέπει να κλείνει σύντομα, προκειμένου να μη χαλαρώσουν οι τράπεζες στη καθημερινή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένοντας μια συστημική λύση.

Χορηγήσεις

Η μείωση των κόκκινων δανείων και η αύξηση των χορηγήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για να τονώσουν την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος είναι άμεσα συνδεδεμένες αλληλεξαρτώμενες και πάνε χέρι- χέρι. Όσο θα μειώνονται τα κόκκινα δάνεια και θα βελτιώνεται το μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο οι τράπεζες θα χορηγούν νέα δάνεια.

Πλειστηριασμοί

Το θέμα των πλειστηριασμών παρακολουθείται και οι τράπεζες οφείλουν να μειώσουν το stock των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους και όσο βελτιώνονται οι τιμές στην αγορά του Real να ξεφορτώνονται τα ακίνητα στους ισολογισμούς.

Συγχωνεύσεις

Μετά την κρίση σε πανευρωπαικό επίπεδο παρατηρήθηκαν μια σειρά από συγχωνεύσεις και εξαγορές με στόχο την δημιουργία μεγαλύτερου μεγέθους σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Ο ρυθμός τους ήταν ιδιαίτερα μειωμένος στον πανευρωπαικό τραπεζικό κλάδο. Οι τράπεζες μεταξύ αυτών και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να σκεφτούν αφού καταφέρουν να κερδίσουν το μεγάλο στοίχημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πιο μοντέλο ανάπτυξης θα ακολουθήσουν εφόσον υπάρχει χώρος θα μπορούσαν να σκεφτούν και τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων.

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v