Πώς οι «Big Four» θα ξεμπλοκάρουν τις επενδύσεις

Από πιστοποιημένους ιδιώτες ελεγκτές θα παρακολουθούνται και θα εγκρίνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Σε ρόλο ελεγκτή των ελεγκτών το δημόσιο. Τι θα γίνει με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Πώς οι «Big Four» θα ξεμπλοκάρουν τις επενδύσεις

Κατακόρυφη μείωση της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης στις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των ελέγχων που στη συνέχεια θα ακολουθούν, προοιωνίζει το νέο μοντέλο που αναμένεται να προωθήσει σύντομα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο μοντέλο αυτό, που αδρά περιέγραψε προχθές στην ομιλία του στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, κυρίαρχη έως σχεδόν αποκλειστική θα είναι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση (outsourcing) όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας κ.ο.κ. των επενδύσεων. Ο ρόλος του Δημοσίου θα περιορίζεται μόνο στον τελικό έλεγχο, ο οποίος μάλιστα θα είναι δειγματοληπτικός και θα αφορά ποσοστό μικρότερο του 10% των περιπτώσεων.

Με outsourcing θα γίνεται η αξιολόγηση αλλά και η πληρωμή των επενδυτικών προτάσεων που θα υπάγονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και στον αναπτυξιακό νόμο, μόνο που στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το υπουργείο θα πρέπει να συμπράξει με τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο που προτίθεται να υιοθετήσει το υπουργείο Οικονομίας για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας είναι ανάλογο με αυτό των Ελεγκτών Δόμησης που έχει υιοθετήσει και λειτουργεί ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση ενός πιστοποιημένου μητρώου συμβούλων, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την παρακολούθηση της κάθε επένδυσης από το αρχικό της στάδιο. Η συγκρότηση του μητρώου ελεγκτών σχεδιάζεται να γίνει με τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης, το Τεχνικό και το Οικονομικό Επιμελητήριο, καθώς η κάθε επένδυση απαιτεί την πιστοποίηση του οικονομικού και του φυσικού της αντικειμένου.

Τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης θα είναι αναρτημένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελεί το Κεντρικό Σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι το ΟΠΣ - ΑΔΕ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, θα περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης, γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος.

Ωστόσο η μεγάλη διαφορά που έρχεται, είναι ότι το ΟΠΣ - ΑΔΕ, πέραν των άλλων δημοσίων αρχών, θα είναι συνδεδεμένο και με το μητρώο ελεγκτών. Αυτή τη στιγμή, βάσει του ιδρυτικού νόμου του ΟΠΣ - ΑΔΕ, όλες οι διαδικασίες για αδειοδότηση και γνωστοποίηση θα πρέπει να εγκρίνονται από την κάθε αρμόδια αρχή. Πλέον, με το νέο σύστημα, η διοίκηση δεν θα παρεμβαίνει, καθώς όλες οι διαδικασίες θα εγκρίνονται από τον ιδιώτη ελεγκτή και θα αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αυτός θα είναι υπεύθυνος για όλη τη διαδικασία και ως πιστοποιημένος θα είναι ο μόνος υπόλογος έναντι της διοίκησης. Δηλαδή, ο ρόλος της διοίκησης θα περιοριστεί στον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών. Ο ιδιώτης ελεγκτής, σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποια παράβαση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τον καταλογισμό των διοικητικών ποινών. Όπως δηλαδή γίνεται και με τους Ελεγκτές Δόμησης, που στις ανάλογες περιπτώσεις γνωστοποιούν την παράβαση στην Πολεοδομία.

Ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα

Με βάση το ισχύον πλαίσιο που διέπει  τη λειτουργία του ΟΠΣ - ΑΔΕ, η διοίκηση υποχρεούται να εξετάσει το κάθε αίτημα έγκρισης ή γνωστοποίησης μιας επιχείρησης, εντός 30 ημερών. Πλέον, οι χρόνοι αυτοί θα συντμηθούν στο ελάχιστο. Με την υποβολή κάθε αιτήματος έγκρισης ή γνωστοποίησης μιας επιχείρησης, το σύστημα με αυτόματο τρόπο θα αναθέτει σε έναν πιστοποιημένο ελεγκτή την έγκρισή του.

Υπογραμμίζεται ότι τα ονόματα των ελεγκτών προφανώς και δεν θα είναι διαθέσιμα και η ανάθεση του ελέγχου θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης. Σε κάθε στάδιο του ελέγχου, ο πιστοποιημένος ελεγκτής θα είναι διαφορετικός.

Πώς θα αμείβονται

Για τον τρόπο που θα αμείβονται, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πόροι να προέρχονται από το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, ή από ειδικό λογαριασμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ισχύει σήμερα για τους αξιολογητές και τους ελεγκτές των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Αν και το μητρώο ελεγκτών μπορεί να λειτουργήσει άρτια και με ταχύτατους ρυθμούς στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων που δεν έχουν εμπλοκή με δημόσια χρηματοδότηση, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, όταν οι επιχειρήσεις θα υπάγονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, δεδομένου ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις διακινούνται δισεκατομμύρια ευρώ.

Για παράδειγμα, σήμερα, οι πληρωμές επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, εγκρίνονται και φέρουν την υπογραφή υπαλλήλων της σχετικής γραμματείας του υπουργείου Οικονομίας και Επενδύσεων. Ωστόσο, η όλη διαδικασία ελέγχου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας επένδυσης, γίνεται μέσω της συγκεκριμένης γραμματείας, οπότε ο υπάλληλος έχει την κάλυψη της υπηρεσίας του.

Αν όμως το outsourcing επεκταθεί, όπως ανέφερε προχθές στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και αυτά του Αναπτυξιακού Νόμου που χρηματοδοτούνται μέσω του ΠΔΕ, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει υπάλληλος που θα εγκρίνει την πληρωμή κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, βασιζόμενος στον έλεγχο και στην αναφορά ενός εξωτερικού ελεγκτή. Διότι αν υπάρχουν παραβάσεις στην επένδυση, υπόλογος θα είναι ο υπάλληλος που υπέγραψε την πληρωμή.

Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιχειρήσει να το ξεπεράσει ο υπουργός με την είσοδο στον συγκεκριμένο τομέα των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών (EY, PwC, KPMG, Deloitte, γνωστές ως Big Four), οι οποίες θα κληθούν να αναλάβουν ελεγκτικό ρόλο στις περιπτώσεις των επιδοτούμενων επενδύσεων.

Με τους ελεγκτές-συνεργάτες τους, οι συγκεκριμένες εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα βάσει του νόμου που θα ψηφισθεί, να πιστοποιούν την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων και εντέλει να εγκρίνουν την πληρωμή.

Πάλι, ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί  έως αυτή τη στιγμή για το ποιος θα βάζει την οριστική υπογραφή. Δηλαδή, αν θα είναι η εταιρεία ή ο ίδιος ο υπουργός. Πάντως ο υπουργός προχθές ξεκαθάρισε ότι η υπογραφή μιας εκ των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών του πλανήτη δεν είναι λιγότερο ισχυρή από την υπογραφή μιας υπηρεσίας κάποιου υπουργείου.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v