Επιπλέον 1 δισ. για εγγυήσεις σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Στον διπλασιασμό των εγγυήσεων του δημοσίου προς τις τράπεζες, για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος να διατεθεί προς τις επιχειρήσεις ρευστότητα ύψους 8,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον 1 δισ. για εγγυήσεις σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Ακόμη 1 δισ. ευρώ προτίθεται να «καταβάλει» το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως εγγυήσεις, στο ταμείο εγγυοδοσίας που θα συσταθεί με τη συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών για τη χορήγηση με ευνοϊκούς όρους δανείων κεφαλαίου κίνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Ανάπτυξης και οι οποίες επιβεβαιώνονται και από τραπεζικές πηγές, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διπλασιάσει το ποσό των εγγυήσεων και συγκεκριμένα από το 1 στα 2 δισ. ευρώ, ώστε να αυξηθεί ανάλογα (διπλασιασμός) και το συνολικό ποσό των τραπεζικών χορηγήσεων του συγκεκριμένου τύπου δανείων, από τα 3,5 στα 7 δισ. ευρώ.

Το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως ο διπλασιασμός της εγγύησης της ΕΑΤ προς τις τράπεζες θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά και συγκεκριμένα από τη ζήτηση που θα έχει το δανειοδοτικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, αν υπάρξει από το πρώτο διάστημα υψηλή ζήτηση, όπως άλλωστε εκτιμά το οικονομικό επιτελείο, τότε θα ενεργοποιηθούν άμεσα οι επιπλέον εγγυήσεις, ώστε να παρασχεθεί ο μέγιστος αριθμός των δανείων.

Υπενθυμίζουμε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την ΕΑΤ, σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης, ορισμένης διάρκειας και ύψους, τα οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος μέσω της ΕΑΤ αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο, στο 40% του όγκου των δανείων που χορηγεί μια τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.

Επιπλέον ρευστότητα

Πέραν όμως των δανείων που θα χορηγηθούν από το συγκεκριμένο ταμείο εγγυοδοσίας, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στην ενεργοποίηση άλλων δύο παρεμβάσεων και συγκεκριμένα με το ταμείο εγγυοδοσίας που συστήνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τους επιπλέον πόρους που δίνει στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» για τη χορήγηση επιπλέον δανείων, της τάξεως του 1,7 δισ. ευρώ.

Η συνεισφορά του ΕΤαΕ

Στα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχει αναλάβει το υπουργείο Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που έχει συσταθεί με πόρους του ΕΣΠΑ (ειδικότερα από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»), ύψους 100 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα οδηγήσουν σε εκταμιεύσεις νέων δανείων επενδυτικού σκοπού, ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στις τράπεζες με τη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα χορηγούν επιχειρηματικά δάνεια εγγυημένα έως 80% του ποσού του δανείου, ενώ η εγγύηση αυτή θα καλύπτει μέχρι το 25% του όγκου των επιχειρηματικών δανείων που χορηγεί κάθε τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Η Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Παράλληλα, διευρύνεται η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ώστε να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση.

Για τον σκοπό αυτό, δημιουργείται ειδικό πρόγραμμα δανειοδότησης κεφαλαίων κίνησης για τους κλάδους που πλήττονται, συνδυασμένο με την επιδότηση των τόκων για διάστημα 2 ετών, με τους συνολικούς πόρους της δράσης να αυξάνονται κατά 150 εκατ. ευρώ.

Έτσι οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ, τα οποία, με τη συμμετοχή των Τραπεζών, αντιστοιχούν σε δάνεια προς τις επιχειρήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v