Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση γνωστοποίησης αποθεμάτων

Βήμα βήμα η διαδικασία για τη γνωστοποίηση χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών, αιθυλικής αλκοόλης, τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, αιγοπρόβειου κρέατος και αυγών. Τσουχτερά τα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση γνωστοποίησης αποθεμάτων

Τουλάχιστον έως τις 13 Μαϊου 2020, είναι υποχρεωμένες όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις που παράγουν, εμπορεύονται, διακινούν και πωλούν στη λιανική χειρουργικές μάσκες αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη, τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, αιγοπρόβειο κρέας και αυγά να δηλώνουν τα αποθέματά τους στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αυτό ορίζει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στο πλαίσιο εξειδίκευσης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (ΦΕΚ B’ 1481/17.04.2020) . Το μέτρο που αποσκοπεί στη γνώση των αποθεμάτων, αλλά την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, μπορεί παραταθεί και πέρα της 13ης Μαϊου, ωστόσο αυτό θα κριθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωστοποιούν τα αποθέματα τρεις φορές την εβδομάδα, πλην των σούπερ μάρκετ, τα οποία για τα αντισηπτικά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση καθημερινά. Στην περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων, τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι τσουχτερά: κυμαίνονται από 1.000 έως 100.000 ευρώ με παράλληλη κατάσχεση των προϊόντων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η δήλωση αποθεμάτων σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση ασθενειών, αφορά αποκλειστικά στα εξής:

α. Χειρουργικές μάσκες

β. Απολυμαντικά διαλύματα (είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών).

γ. Αιθυλική αλκοόλη

δ. Τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων

Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των παραπάνω προϊόντων είναι:

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, διακίνηση και χονδρική πώληση των συγκεκριμένων ειδών,

β. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα,

γ. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα (βάσει του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74),

δ. όλες οι υπεραγορές τροφίμων (super market),

ε. όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική πώληση,

στ. όλα τα φαρμακεία, είτε προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από τη χονδρική είτε τα παρασκευάζουν οι ίδιοι στο φαρμακείο τους.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.

Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:

α. για τις χειρουργικές μάσκες, σε τεμάχια,

β. για τα απολυμαντικά μαντηλάκια, σε τεμάχια, τα οποία νοούνται ως πακέτα, όπως αυτά διατίθενται προς πώληση στο λιανικό εμπόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των μαντηλιών που περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο,

γ. για τα απολυμαντικά διαλύματα και την αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα. Συνεπώς, το σύνολο της ποσότητας των συσκευασιών που εμπεριέχουν ποσότητα κατώτερη του λίτρου πρέπει να μετατρέπεται σε λίτρα,

δ. για το τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, σε τεμάχια.

Δήλωση αποθεμάτων τροφίμων

Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα είδη αποθεμάτων που δηλώνονται είναι τα εξής:

α. κρέας αιγοπροβάτων

β. αυγά.

Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των παραπάνω προϊόντων είναι:

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση ή/και τη μεταποίηση του φρέσκου ή κατεψυγμένου κρέατος.

β. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως κέντρα διανομής (logistics) κρέατος εγχώριο ή εισαγόμενο, καθώς και εκείνες που λειτουργούν ως ψυγεία για την αποθήκευση κρέατος.

γ. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως σφαγεία και έχουν στην κατοχή τους κρέατα τα οποία διαθέτουν στη χονδρική ή λιανική πώληση.

δ. Όλες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αυγών κατανάλωσης καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση αυγών.

ε. Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική πώληση [υπεραγορές τροφίμων (super market), παντοπωλεία, κρεοπωλεία κ.ά.].

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.

Υποβαλλόμενα στοιχεία

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:

α. για το κρέας των αιγοπροβάτων, σε κιλά.

β. για τα αυγά, σε τεμάχια.

Σημειώνεται ότι η ποσότητα των παραπάνω ειδών δηλώνεται ξεχωριστά βάσει της χώρας προέλευσής τους: α. ελληνική προέλευση, β. προέλευση από χώρα της ΕΕ και γ. προέλευση από τρίτη χώρα.

Οι υπόχρεοι δήλωσης και των δύο κατηγοριών αποθεμάτων μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://antiseptics-suppliers.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov. gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων».

Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:
α. οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ,

β. οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας έως 10.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από 10.001 - 50.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 - 10.000 ευρώ και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από 50.001 ευρώ και πάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 20.000 - 100.000 ευρώ και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων.

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται το μέτρο της κατάσχεσης όλων των προϊόντων. Αναλόγως δε της βαρύτητας της παράβασης μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο ύψους έως 100.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v