Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κίνητρα για ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων της Κρήτης

Έως και 15.000 ευρώ το ύψος της ενίσχυσης. Ποιες δαπάνες αγορών καλύπτονται. Σε ποιους τομείς δίνεται προτεραιότητα.

Κίνητρα για ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων της Κρήτης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης» καθώς η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται στις 12 Μαΐου 2020.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να λάβουν από 5.000 έως και 15.000 ευρώ για να προμηθευτούν εξοπλισμό σχετικό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στόχος της δράσης που αφορά την Περιφέρεια Κρήτης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete. Συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Τουρισμός, Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες, Χοντρικό - λιανικό εμπόριο, Υλικά - Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγεία - Φάρμακα.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε αίτησης που θα υποβληθεί θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ (που θα παρασχεθούν από έναν έως τρεις προμηθευτές της επιλογής του δυνητικού δικαιούχου).

Εάν η αξία του εξοπλισμού είναι έως 15.000 ευρώ, τότε θα χρηματοδοτείται στο 100% από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση που ξεπερνά τις 15.000, το επιπλέον ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από την επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της αίτησης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, ο οποίος και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής με μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης. Μέσω του προγράμματος, οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για τις προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού ή υπηρεσιών των παρακάτω κατηγοριών:

Εξοπλισμός (Hardware)

1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

2 Εξοπλισμός Ενσύρματου ή και Ασύρματου Δικτύου και καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)].

3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κ.λπ.).

5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες).

Λογισμικό (Software)

1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.ο.κ.

2. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κ.λπ.).

3. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

4. Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

5. Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

Παροχή υπηρεσιών

1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.

2. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media).

3. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

4. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v