Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με... outsourcing (και) η πιστοποίηση δαπανών τεχνολογίας

Στον έλεγχο των τεχνολογικών επιχειρηματικών δαπανών επεκτείνεται η πιστοποίηση από ιδιώτες. Ποιοι μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εμπειρογνώμονα. Τι προβλέπει ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με... outsourcing (και) η πιστοποίηση δαπανών τεχνολογίας

Με εξωτερικές αναθέσεις (outsourcing) σε πιστοποιημένες εταιρείες, ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές και τεχνικούς, θα επαληθεύει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, ώστε να λαμβάνουν την προβλεπόμενη έκπτωση του 130% επί των ακαθάριστων εσόδων τους. Η σχετική πρόβλεψη θεσπίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 18/5/2020 αρ. φ. 1902), η οποία τροποποιεί ΚΥΑ του 2019 (ΦΕΚ Β 2600).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νόμο 4635/2019, με τη διαδικασία του outsourcing, μπορεί ήδη να γίνεται η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υλοποιούνται με τις ενισχύσεις του υφιστάμενου ή και των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων.

Με τη νέα ΚΥΑ, πλέον, «ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, την υλοποίηση, τα παραδοτέα σε σχέση με τους στόχους και η πιστοποίηση των δαπανών διενεργούνται από έναν εμπειρογνώμονα στον θεματικό τομέα της αξιολογούμενης πρότασης, ο οποίος δύναται να προέρχεται είτε από το Μητρώο Πιστοποιητών - Αξιολογητών της ΓΓΕΤ, είτε εκτός Μητρώου και από έναν Πιστοποιητή οικονομικού αντικειμένου, ο οποίος δύναται είτε να προέρχεται από το Μητρώο Πιστοποιητών/Προμηθευτών της ΓΓΕΤ, είτε εκτός Μητρώου. Οι ανωτέρω θα ορίζονται από τον/τη Γενικό/ή Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων».

Έως σήμερα, ο έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μπορούσε να γίνει μόνο από τους πιστοποιημένους ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΓΓΕΤ. Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της ΓΓΕΤ, η συγκεκριμένη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή σημαντικών καθυστερήσεων στην πιστοποίηση των δαπανών που εκ των πραγμάτων οδηγεί στην ετεροχρονισμένη λήψη των φοροαπαλλαγών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις. «Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αναφέρεται ότι λόγω του μη επαρκούς προσωπικού, εκκρεμούν ακόμη οι έλεγχοι για επιστημονικές και τεχνολογικές δαπάνες των επιχειρήσεων για τα έτη 2018 και 2019. Επισημαίνεται ότι η νέα ΚΥΑ που τέθηκε σε ισχύ από προχθές, προβλέπει ότι ο έλεγχος από ιδιώτες μπορεί να επεκταθεί και στη χρήση του 2018.

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι «από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού» και όπως εξηγεί το ίδιος στέλεχος της ΓΓΕΤ, η αμοιβή των ιδιωτών ελεγκτών θα βαρύνει τις επιχειρήσεις. Άλλωστε, επισημαίνει, ότι και με το προηγούμενο καθεστώς προβλεπόταν μια αμοιβή από πλευράς των επιχειρήσεων της τάξεως των 50 ευρώ για τους ελεγκτές της ΓΓΕΤ.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v