Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τι έδειξε το τσεκάρισμα της Moody's στις ελληνικές τράπεζες

Σκανάρισε τα δεδομένα των τεσσάρων συστημικών ομίλων καθώς επίσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας. Η εικόνα σε επίπεδο κεφαλαίων και κόκκινων δανείων. Που βρίσκονται οι αξιολογήσεις και πώς επηρεάζει η πανδημία.

Τι έδειξε το τσεκάρισμα της Moody's στις ελληνικές τράπεζες

Περιοδική αξιολόγηση στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αλλά και στην Attica Bank και την Παγκρήτια διεξήγαγε η Moody’s. Πρόκειται για αναλύσεις που δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση, αλλά καταγράφουν τα δεδομένα σε κάθε επιμέρους τράπεζα.

Eurobank

H τράπεζα έχει αξιολόγηση Caa1. Όπως θυμίζει ο οίκος επίσημα δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο μετά το hive-down της Eurobank Ergasias, και η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την επιτυχημένη εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού που αντισταθμίζεται από τα πτωτικά ρίσκα που δημιουργεί στην οικονομία η έλευση της πανδημίας.

Η Moody’s επισημαίνει ότι η αξιολόγηση και το θετικό outlook είναι ευθυγραμμισμένο με αυτό που είχε πριν η Eurobank Ergasias. Αν και μέσω της συναλλαγής, συνεχίζει, η τράπεζα κατάφερε να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ενεργητικού και τις προοπτικές για παραγωγή ισχυρότερης κερδοφορίας, σημειώνουμε ότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και σε συνθήκες λειτουργίας που γίνονται όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. Επισημαίνει δε ότι παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί φέτος εξαιτίας της πανδημίας.

Πειραιώς

Η αξιολόγηση Caa2 αντανακλά την αδύναμη ποιότητα ενεργητικού και το πολύ μεγάλο ύψος μη εξυπηρετούμενων δανείων, το υψηλότερο έναντι των υπολοίπων τραπεζών, σημειώνει η τράπεζα. Όπως επισημαίνει, μια βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών το 2020 είναι αυτή την στιγμή περιορισμένη από τους πτωτικούς κινδύνους που δημιουργεί η πανδημία στην ελληνική οικονομία.

Η Βασική Εκτίμηση Αξιόχρεου (BCA) στην τράπεζα λαμβάνει υπόψη ότι τα υφιστάμενα κεφάλαια είναι υψηλότερα των απαιτήσεων που θέτει η αξιολόγηση των εποπτικών αρχών (SREP), αν και περιλαμβάνουν μεγάλο μέγεθος αναβαλλόμενης φορολογίας και τα ακριβά κρατικά CoCos που θα πρέπει κάποια στιγμή να αποπληρωθούν στο δημόσιο.

Alpha Βank

Η αξιολόγηση των καταθέσεων της Alpha Bank με Caa1 ευθυγραμμίζεται με τη βασική πιστωτική αξιολόγηση της τράπεζας με Caa1. Αντανακλά την εκτίμηση της Moody’s ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν φέτος εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας, σε συνδυασμό με την αδύναμη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας που παραμένει σημαντικός περιορισμός στην αξιολόγηση.

Ωστόσο, η Moody’s επισημαίνει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική της Alpha Βank για την περίοδο 2020-22 προβλέπει την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων και τη μεταφορά ενός πιο καθαρού ισολογισμού σε μια ξεχωριστή θυγατρική οντότητα.

«Μολονότι αναμένουμε κάποιες καθυστερήσεις δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας της πανδημίας, η τράπεζα συνεχίζει τις απαραίτητες προετοιμασίες και στοχεύει στην ολοκλήρωση της μεταφοράς πριν το τέλος του έτους» τονίζει η Moody’s.

H βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τη σχετικά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια με τον υψηλότερο δείκτη CTE1 μεταξύ των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών. Μολαταύτα, σημειώνει η Moody’s, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible common equity) της τράπεζας περιλαμβάνουν ένα ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων, το οποίο η Moody’s θεωρεί πως είναι κεφάλαιο χαμηλότερης ποιότητας.

Οι πιέσεις στα έσοδα από τόκους και το υψηλό ακόμα πιστωτικό κόστος θα επιβαρύνουν την κερδοφορία της τράπεζας, η οποία θα δοκιμαστεί το 2020, υπογραμμίζει η Moody’s.

Εθνική Τράπεζα

Η αξιολόγηση των καταθέσεων της Eθνικής Τράπεζας με Caa1 ευθυγραμμίζεται με τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας με Caa1, ενώ οι αξιολογήσεις της τράπεζας δεν ενσωματώνουν καμία κυβερνητική στήριξη.

Η βασική πιστωτική αξιολόγηση με Caa1 αντανακλά την άμεση πρόκληση της μείωσης του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της βελτίωσης της κερδοφορίας. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη τις συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης και τις καλύτερες μακροπρόθεσμες προοπτικές για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και της κερδοφορίας, καθώς και την πιο ισχυρή θέση όσον αφορά τη ρευστότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, που αντισταθμίζονται από τα ρίσκα που δημιουργούνται από τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ελληνική οικονομία.

Η αξιολόγηση της Εθνικής λαμβάνει επίσης υπόψη τα επαρκή κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου και του υψηλού επιπέδου αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων που η Moody’s αναγνωρίζει εν μέρει ως ενσώματα ίδια κεφάλαια, καθώς και τις προσπάθειες της να βελτιώσει τα επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Attica Bank

Η αξιολόγηση Caa3 είναι ευθυγραμμισμένη, σημειώνει ο οίκος με την βασική εκτίμηση του αξιόχρεου. Αντικατοπτρίζει το πολύ υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων ως ποσοστό του συνόλου του χαρτοφυλακίου, κάτι που παραμένει η πιο άμεση πρόκληση και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την τράπεζα. Οι συμφωνίες τιτλοποίησης και οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που προηγήθηκαν την τελευταία τριετία έχουν ως ένα βαθμό βοηθήσει τις προσπάθειες να μειωθεί το μεγάλο απόθεμα NPEs αν και τα σχετικά ρίσκα παραμένουν σημαντικά.

Στην ανάλυση γίνεται λόγος για μέτρια κεφαλαιακά επίπεδα, με τον δείκτη CET 1 να εμπεριέχει σημαντικό ποσοστό αναβαλλόμενου φόρου. Σημειώνεται η σχετικά αδύναμη κερδοφορία εξαιτίας των πιεζόμενων εσόδων από τη λειτουργία και αυξημένα πιστωτικά κόστη. Η Moody’s πιστεύει ότι θα είναι πρόκληση η εμφάνιση κερδοφορίας το 2020, δεδομένων των συνεπειών της πανδημίας στην ελληνική οικονομία.

Παγκρήτια Τράπεζα

Η Moody’s έχει αξιολόγηση Caa2 στην τράπεζα, η οποία είναι μια βαθμίδα υψηλότερη από την Βασική Εκτίμηση Αξιόχρεου (BCA). Η τελευταία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Παγκρήτια έχει μικρό δίκτυο καταστημάτων που εστιάζει κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυρίως στην Κρήτη, γεγονός που περιορίζει την διαφοροποίηση ενεργητικού και κερδοφορίας. Εξετάζει επίσης την αναμενόμενη αύξηση των προβληματικών δανείων εξαιτίας της πανδημίας και του αντίκτυπου που θα έχει στον τουριστικό τομέα στον οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη η τράπεζα.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα υψηλά επίπεδα προβληματικών δανείων που συνδυάζονται από μέτρια κάλυψη μέσω προβλέψεων, κάτι που δημιουργεί πτωτικούς κινδύνους στο αξιόχρεο. Η τράπεζα έχει τον χαμηλότερο δείκτη CET1 μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, που παράλληλα έχει υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενης φορολογίας, κάτι που περιορίζει τα περιθώρια να αυξήσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v