Συνταξιούχοι: Πώς γλιτώνουν προσαυξήσεις φόρου στα αναδρομικά

Εγκύκλιος Γ. Πιτσιλή, με φόντο τα «ραβασάκια» που θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι μετά τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά. Πού μπαίνει ο «κόφτης» του φόρου. Η διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι.

Συνταξιούχοι: Πώς γλιτώνουν προσαυξήσεις φόρου στα αναδρομικά

Κόφτη σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, στο 20% του κύριου φόρου, βάζει εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή στα νέα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν για συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά την περίοδο 2015-18 και υποβάλλουν φέτος τροποποιητικές δηλώσεις.

Χιλιάδες συνταξιούχοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία, προκειμένου να επιμερίσουν στα έτη που αναλογούν, αναδρομικά τα οποία έλαβαν την περίοδο 2015-2018, ώστε να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση. Η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να στέλνει ειδοποιητήρια σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά το 2014, αλλά «ξέχασαν» να τα δηλώσουν στην εφορία.

Από την εγκύκλιο του Γ. Πιτσιλή, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμου, προκύπτει ότι για εκκαθαριστικά που εκδίδονται από 1-1-2020 και αφορούν σε αναδρομικά ποσά συντάξεων των ετών 2014 έως και 2017, τα οποία ανάγονται σε έτος άλλο από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και 31.12.2018, δεν εφαρμόζεται το πρόστιμο των 100 ευρώ και οι τόκοι δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης για όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως αν είναι κύριες ή επικουρικές ή άλλης μορφής.

Η διαδικασία

Προκειμένου οι φορολογούμενοι να τύχουν της ρύθμισης αυτής, κατά την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης των ως άνω αναδρομικών ποσών συντάξεων, μαζί με τη φορολογική δήλωση υποβάλλουν αίτηση για να γλιτώσουν το πρόστιμο και να περιορίσουν τους τόκους στο 20% του κύριου φόρου, η οποία συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο μέσο (όπως για παράδειγμα την απόφαση της συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής), με το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη φόρα σύνταξη (κύρια, επικουρική, μερίσματα κ.λπ.) από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Στην περίπτωση που τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης ανάγονται σε περισσότερα έτη, συνυποβάλλονται με την αίτηση και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη, όπως για παράδειγμα την ετήσια βεβαίωση του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος ή τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις αναδρομικών συντάξεων με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ο κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων στο https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των δηλώσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ.

Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Τα εκκαθαριστικά αναρτώνται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ και ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v