Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα μοιράσει το Ταμείο Υποδομών

Υπεγράφη η τροποποίηση του «καταστατικού» για την ενεργοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Στα 160 εκατ. ευρώ ο αρχικός προϋπολογισμός. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δάνειο. Οι τράπεζες που συμμετέχουν.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα μοιράσει το Ταμείο Υποδομών

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ).

Στόχος του, είναι η χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας.

Ουσιαστικά, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, αποτελεί μία «απόσχιση» του ΤΑΜΥΠΟΔ, το οποίο, πέραν των δανείων επενδυτικού σκοπού για επενδύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της αστικής ανάπτυξης (σ.σ. αυτός ήταν ο αποκλειστικός ιδρυτικός στόχος) πλέον, θα μπορεί να χορηγεί και δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

Η προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης, έγινε με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (ΕΤΕπ) η οποία είναι και η διαχειρίστρια του Ταμείου μετά από αίτημα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο αναζητούσε άμεσα κεφάλαια για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους κλάδους.

Η έγκριση, «ήρθε» στις 20 Οκτωβρίου 2020 και προβλέπει ότι από τα κεφάλαια ύψους 450 εκατ. ευρώ του ΤΑΜΥΠΟΔ, σε αρχική φάση, τα 160 εκατ. ευρώ να «αποσπαστούν» για δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Ωστόσο, υπάρχει η πρόβλεψη, αν τα 160 εκατ. ευρώ απορροφηθούν άμεσα, να μεταφερθούν και επιπλέον πόροι στο συγκεκριμένο σκέλος του ΤΑΜΥΠΟΔ.

Αλλαγή καταστατικού

Για να επεκταθεί στο ΤΑΜΥΠΟΔ και στη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, χρειαζόταν και η τροποποίηση της ιδρυτικής του απόφασης, κάτι που έγινε πριν λίγες ημέρες με απόφαση (ΦΕΚ Β’ αρ. φ. 5260) του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Σύμφωνα με αυτή, το ΤΑΜΥΠΟΔ εκτός από το να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξη, όπως αρχικά προβλεπόταν, επιπλέον «βάσει του Προσωρινού Πλαισίου (C(2020) 7127, 13-10-2020), μέχρι την 30-6-2021, το Ταμείο δύναται να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».

Σε επεξεργασία οι τεχνικοί όροι

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές της διαχειρίστριας ΕΤΕπ με τις ελληνικές τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο, για τον καθορισμό των τεχνικών όρων του προγράμματος χορήγησης των δανείων κεφαλαίου κίνησης.

Με δεδομένο ότι με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί έως το τέλος Ιουνίου 2021, ο χρόνος για τις εμπλεκόμενες τράπεζες επείγει και για λόγο αυτό προσδιορίζεται ο Ιανουάριος ως μήνας ενεργοποίησης του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου.

Όπως προαναφέρθηκε, διαχειριστής του Ταμείου Υποδομών είναι η (ΕΤΕπ) και από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι συστημικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Υποδομών συστάθηκε στα τέλη του 2017 με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε βιώσιμα έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αστικών υποδομών. Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους και 50 εκατ. ευρώ από επιστροφές του Ταμείου JESSICA.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v