Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η ΔΕΗ σε αναζήτηση fund για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Δεν απαιτείται η συμμετοχή Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ενέργειας ή εταιρείας με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας. Πληροφορίες για ενδιαφέρον μεγάλων infrastructure funds.

Η ΔΕΗ σε αναζήτηση fund για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Στην προσέλκυση funds στοχεύει ο διαγωνισμός της ΔΕΗ για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως προκύπτει από το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανάρτησε χθες η δημόσια εταιρεία στην ιστοσελίδα της, δεν συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια και στις προϋποθέσεις συμμετοχής δεσμευτικοί όροι που να αποδεικνύουν και να επιβεβαιώνουν την εμπειρία των συμμετεχόντων τόσο στη διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον τομέα συνολικά της ενέργειας. Ούτε καν ως απλά μέλη μιας κοινοπραξίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήδη κατά τη διάρκεια του market test που διενήργησε ο σύμβουλος ιδιωτικοποίησης, η Goldman Sachs, τρία από τα μεγαλύτερα διεθνώς infrastructure funds φέρονται να έχουν ζεσταθεί… προκειμένου να κατέβουν στον διαγωνισμό για την πώληση του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ.

Ανάμεσα στα οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες είναι:

  • Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο, τα μέσα ίδια κεφάλαια των μετόχων του στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πρέπει να είναι ίσα με 750 εκατομμύρια ευρώ ή υψηλότερα και επιπλέον τα (ενοποιημένα κατά περίπτωση) ίδια κεφάλαια των μετόχων του στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του πρέπει να είναι ίσα με 750 εκατομμύρια ευρώ ή υψηλότερα για το τελευταίο οικονομικό έτος.
  • Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι private equity fund ή fund, πρέπει να έχει δεσμεύσει, δηλαδή να μην έχουν εκταμιευθεί και επενδυθεί κεφάλαια τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων ευρώ ή κεφάλαια μεγέθους τουλάχιστον 3,750 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του σε διάστημα τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να έχει προσωπική καθαρή θέση (καταθέσεις μετρητών σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ρευστές και κινητές αξίες) συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

Κοινοπραξίες

Στον διαγωνισμό μπορούν δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπα να συστήσουν κοινοπραξία. Σύμφωνα με τους όρους, το κάθε μέλος θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10%, ενώ οι κοινοπραξίες θα πρέπει να έχουν έναν επικεφαλής με μερίδιο τουλάχιστον 34%.

Τα υποψήφια μέρη που συμμετέχουν σε αυτόνομη βάση δεν μπορούν να σχηματίσουν από κοινού κοινοπραξία κατά τη διάρκεια της φάσης των δεσμευτικών προσφορών, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή, δηλαδή της ΔEΗ.

Τα μέρη που έχουν επιλεγεί και συμμετέχουν σε αυτόνομη βάση μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξία κατά τη φάση των δεσμευτικών προσφορών, είτε με νέο μέλος είτε με μέλος κοινοπραξίας που δεν έχει δηλωθεί ως συμβαλλόμενο μέρος που έχει επιλεγεί, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

Καμία συγχώνευση μεταξύ κοινοπραξιών που δηλώνονται ως επιλεγμένα μέρη δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της φάσης των δεσμευτικών προσφορών, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πωλητή. 

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v