Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τα 10+10 εκατομμύρια self-tests

Η Πολιτική Προστασία ματαίωσε τον διαγωνισμό για τα 10+10 εκατομμύρια τεστ. Αγνωστες οι συνέπειες για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τα 10+10 εκατομμύρια self-tests

Στη ματαίωση της διαδικασίας για τη δημόσια σύμβαση που αφορούσε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επείγουσα προμήθεια δέκα εκατομμυρίων τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης), με δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια επιπλέον δέκα εκατομμυρίων, προχώρησε η Πολιτική Προστασία, όπως προκύπτει από απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο διαγωνισμός έτρεχε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αγνωστο προσώρας παραμένει ποιες επιπτώσεις έχει η ματαίωση του διαγωνισμού στην ικανοποιητική προμήθεια της αγοράς με τα self-tests που είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργήσουν σχολεία αλλά και οικονομικοί κλάδοι (εμπόριο κ.λπ.) που καλούνται να υποβάλλονται σε συνεχείς ελέγχους.

* Δείτε την απόφαση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v