ΕΕ: Σημαντική για τις τράπεζες η ρύθμιση του αναβαλλόμενου φόρου

Τι καταγράφει η Έκθεση της Κομισιόν για τον αντίκτυπο της πανδημίας στις τράπεζες, τον αναβαλλόμενο φόρο, την καθυστέρηση για τον Φορέα Απόκτησης Ακινήτων και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Οι εκκρεμότητες από τον ν. Κατσέλη και τα δάνεια που δόθηκαν στο παρελθόν με κρατικές εγγυήσεις.

ΕΕ: Σημαντική για τις τράπεζες η ρύθμιση του αναβαλλόμενου φόρου

Μέτριο χαρακτηρίζει η Κομισιόν τον αντίκτυπο της πανδημίας στο τραπεζικό σύστημα, χάρη στο μέτρα που έχουν θεσπιστεί από τις ελληνικές αρχές αλλά και σε επίπεδο ευρωζώνης.

Στην 11η έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ότι έχει επανεκκινήσει η εφαρμογή των συμφωνημένων δράσεων πολιτικής όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά η πρόοδος είναι συνολικά πιο αργή από το αναμενόμενο.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμεινε στο 30%, στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν στο τέλος του 2020, αλλά η τάση της συνεχούς βελτίωσης αναμένεται να επανεκκινήσει τα επόμενα 3μηνα με επιπλέον τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλή.

Ο αναβαλλόμενος φόρος

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν την έγκριση των απαραίτητων νομικών διαδικασιών για την εξασφάλιση πλήρους λειτουργίας του πλαισίου αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων τον Ιούλιο του 2021, για να καταστεί δυνατή η χρήση αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων σε περίπτωση τραπεζικών ζημιών, συν το γεγονός ότι το σχετικό πρωτογενές δίκαιο θα τροποποιηθεί σύντομα, για να διευκολύνει περαιτέρω τις τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας και ο Φορέας

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής «Δεύτερης Ευκαιρίας» κρίνεται ως ενθαρρυντική αλλά, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία παραχώρησης μέσω πώλησης και επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας από τον Φορέα Απόκτησης Ακινήτων -για όσους δανειολήπτες κηρύξουν πτώχευση-, το όλο εγχείρημα καθυστερεί και αναμένεται να είναι έτοιμο μετά τα μέσα του 2022, χωρίς όμως να επηρεάζονται σύμφωνα με την Κομισιόν οι υπόλοιπες πτυχές του νέου πλαισίου, δηλαδή η ρύθμιση εξυγίανσης.

Ο νόμος Κατσέλη

Η επεξεργασία των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, μολονότι η δέσμευση ήταν οι υποθέσεις αυτές να δικαστούν μέχρι το τέλος του 2021, είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά, λόγω της πολύμηνης αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας.

Οι e-πλειστηριασμοί

Όσον αφορά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και άλλων διαδικασιών εκτέλεσης, η Κομισιόν χαιρετίζει την εφαρμογή σημαντικών δράσεων που περιλαμβάνονται στον υπό αναθεώρηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ωστόσο, στην Έκθεση αναφέρεται ότι οι αλλαγές θα γίνουν αργότερα από το αναμενόμενο, την 1η Ιανουαρίου 2022, κάτι που είναι ατυχές. Παρ' όλα αυτά οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκίνησει πρόσθετα βήματα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων διαδικαστικών πτυχών των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το 2022.

Καθυστερήσεις στο θέμα των κρατικών εγγυήσεων

Στην έκθεση τονίζονται οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στην εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων των λεγόμενων δανείων που δόθηκαν στο παρελθόν σε ευάλωτες ομάδες με κρατικές εγγυήσεις, γεγονός που οδηγεί σε καθοδική αναθεώρηση του στόχου εκκαθάρισης για το 2021. Βέβαια, τα πρόσφατα δεδομένα στο συγκεκριμένο ζήτημα παρείχαν ενθαρρυντικά σημάδια επιτάχυνσης, επιτυγχάνοντας τους αναθεωρημένους στόχους.

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v