Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόοδο και προκλήσεις για τις τράπεζες βλέπουν οι Βρυξέλλες

Τι αναφέρει η Έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για την πρόκληση του αναβαλλόμενου, τις περαιτέρω κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών, τον Φορέα Ανάκτησης Ακινήτων αλλά και για το μέλλον του ΤΧΣ.

Πρόοδο και προκλήσεις για τις τράπεζες βλέπουν οι Βρυξέλλες

Στην αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προχωρά στην Έκθεση Συμμόρφωσης η Κομισιόν, ωστόσο επισημαίνει ότι υπάρχουν μια σειρά από ανοικτά μέτωπα όπως η υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία, ο μεγάλος αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη αλλά και ο αργός ρυθμός αποπληρωμής από το δημόσιο των εγγυήσεων επί δανείων, οι οποίες έχουν καταπέσει.

Πρόοδος

«Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε ισχυρή μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν και παραμένουν τρωτά σημεία», αναφέρει η Κομισιόν. Η μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων προήλθε κυρίως από τις τιτλοποιήσεις, οι οποίες οδήγησαν τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 20,3% τον Ιούνιο του 2021. Βέβαια, στην Έκθεση τονίζεται ότι, αφενός, οι τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες προβλέψεων, οι οποίες επιβαρύνουν την κερδοφορία και την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αφετέρου, επιτρέπουν στις τράπεζες να μειώσουν το κόστος κινδύνου στο μέλλον και ελευθερώνουν χώρο στους ισολογισμούς τους για νέα δάνεια.

Αναβαλλόμενος, αμκ

Στην Έκθεση επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά ότι η αναλογία των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στο κεφάλαιο των τραπεζών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχείς ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και προγραμματίζονται αντίστοιχες κινήσεις τους επόμενους μήνες.

Moratorium

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η επίδραση από τη λήξη των αναστολών πληρωμής δανείων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν στις αρχές της πανδημικής κρίσης είναι όπως φαίνεται διαχειρίσιμη, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει.

Δεύτερη ευκαιρία

Η εφαρμογή των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, προχωρά κανονικά αλλά όπως αναφέρεται στην Έκθεση, υπάρχουν καθυστερήσεις. Για το θεσμικό πλαίσιο της «Δεύτερης Ευκαιρίας», αναφέρεται ότι υποστηρίζεται πλέον από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώ για τον Φορέα Ανάκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα καθυστερήσει περαιτέρω, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει την εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας.

Εκκρεμείς υποθέσεις

Στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων του πρώην νόμου Κατσέλη υπάρχει, σύμφωνα με την Κομισιόν, πρόοδος αλλά ο ρυθμός παραμένει αργός. Ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων παραμένει σε εκκρεμότητα, εκ των οποίων μόνο το 19,5% έχει λάβει νέα ημερομηνία ακρόασης, σε ορισμένες περιπτώσεις για πέραν του 2022. Οι ελληνικές αρχές ετοιμάζονται να λάβουν σχετικά μέτρα, μεταξύ άλλων για να βελτιώσουν την επεξεργασία τους, με αιχμή τα δικαστήρια και με σκοπό την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων σε μεγάλο βαθμό εντός του 2022, κάτι που παραμένει μία εκ των προκλήσεων.

Εγγυήσεις

Παρά την επιτάχυνση κατά το 3ο 3μηνο του 2021 των πληρωμών από την πλευρά του Δημοσίου προς τις τράπεζες όσον αφορά τις εγγυήσεις επί δανείων οι οποίες έχουν καταπέσει, ο ρυθμός εκκαθάρισης εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος των προσδοκιών.

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να παρέχουν μηνιαίες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της εκκαθάρισης και των δύο εκκρεμοτήτων (υποθέσεις αφερεγγυότητας νοικοκυριών και κρατικές εγγυήσεις).

Πλειστηριασμοί

Η υιοθέτηση μιας εκτενούς αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ευπρόσδεκτη καθώς  αναμένεται να επιταχύνει την απόδοση της δικαιοσύνης και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο να υπάρξουν βελτιώσεις στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

ΤΧΣ

Σύμφωνα με την Κομισιόν, προχωρούν οι συζητήσεις για το μέλλον του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του Ταμείου αναμένεται να επικεντρωθεί στη διάρκεια, τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική εκποίησης και τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου. Στην Έκθεση τονίζεται ότι οι ελληνικές αρχές αναμένουν πλέον η σχετική τροπολογία να εγκριθεί προς το τέλος του 2021.

*Δείτε την έκθεση της Κομισιόν στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v