Πρόσβαση στο data room της ΕΑΓΜΕ για τους μνηστήρες της γεωθερμίας

Η ειδικά καταρτισμένη ομάδα εργασίας συνέλεξε όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία είναι στη διάθεση πλέον των υποψήφιων επενδυτών, με σκοπό την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στους πλέον ώριμους και ενδεδειγμένους χώρους.

Πρόσβαση στο data room της ΕΑΓΜΕ για τους μνηστήρες της γεωθερμίας

Σημαντικός είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στην εθνική πρωτοβουλία αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. Μία διαρκής προσπάθεια που συνεχίζεται με την πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ενός δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού, σε τέσσερις (4) “μη χαρακτηρισμένες περιοχές” της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες παρουσιάζουν ισχυρό γεωθερμικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αναφέρει ανακοίνωση.

  • Πρόκειται για (1) το Δυτικό Τμήμα Λεκάνης Δέλτα Ποταμού Νέστου, (2) το Κεντρικό-Νότιο Τμήμα Λεκάνης Ποταμού Στρυμόνα, (3) τη Λεκάνη Δέλτα Ποταμού Έβρου και (4) την περιοχή Ακροποτάμου Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον διαγωνισμό θα αποκτούν πρόσβαση μέσω ενός ελεγχόμενου χώρου Data Room, σε πληροφοριακούς φάκελους όπου περιέχεται το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό από γεωλογικά και γεωθερμικά στοιχεία ανά περιοχή ενδιαφέροντος, όπως αυτά συλλέχθηκαν και διαμορφώθηκαν από το ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της ΕΑΓΜΕ. Ηδη δύο μεγάλες εταιρείες ενέργειας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με την πρόσβασή τους στο Data Room.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών κ. Διονύσιος Γκούτης τόνισε σχετικά:

«Η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού που υπογράφηκε από τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, με την καθοριστική συμβολή της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κας Αλεξάνδρας Σδούκου και στελεχών της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την ανάπτυξη της γεωθερμίας ως πηγή ενέργειας.

Η ειδικά καταρτισμένη ομάδα εργασίας της ΕΑΓΜΕ συνέλεξε όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία είναι στη διάθεση πλέον των υποψήφιων επενδυτών, με σκοπό την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στους πλέον ώριμους και ενδεδειγμένους χώρους.

Η Ελλάδα, λόγω των ευνοϊκών γεωλογικών συνθηκών, διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, η αξιοποίηση του οποίου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στη δημιουργία πυρήνων οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v