Επικουρικές: Ενας χρόνος παράταση για εθελοντική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ

Γιατί παρατείνεται η δυνατότητα εθελοντικής αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης. Ποιους αφορά η μετάταξη. Πώς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

Επικουρικές: Ενας χρόνος παράταση για εθελοντική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ

Την παράταση της προθεσμίας για εθελοντική ασφάλιση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) όλων όσοι είναι ήδη εργαζόμενοι και κάτω των 35 ετών, καθώς και αυτών που δεν είχαν έως σήμερα επικουρικό ταμείο θα προβλέπει το ασφαλιστικό σχέδιο νόμου που αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, εντός του Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι ο ιδρυτικός νόμος περιόριζε τη δυνατότητα αυτή εντός του 2023, όμως οι καθυστερήσεις που υπήρξαν κυρίως λόγω των διπλών εκλογικών αναμετρήσεων, μέσα στο καλοκαίρι, της ελλιπούς επικοινωνίας ως προς τη δυνατότητα αυτή, και κατά συνέπεια το περιορισμένο ενδιαφέρον των ήδη ασφαλισμένων, νέων, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση για έναν ακόμη χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως τα μέσα Οκτωβρίου, μόλις 1.329 ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ εκδήλωσαν ενδιαφέρον και μετέφεραν ή ξεκίνησαν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΕΚΑ. Εξ αυτούς, οι 1.248 είναι μισθωτοί και μόλις 81 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συνολικά βέβαια, η συμμετοχή των νέων που για πρώτη φορά ασφαλίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ έφθασαν σχεδόν τους 300.000. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της 13ης Οκτωβρίου, είχαν ενταχθεί στο ΤΕΚΑ, από την έναρξη λειτουργίας του, 293.629 ασφαλισμένοι, με τα κεφάλαια που έχουν ήδη σωρευτεί στο Ταμείο να είναι της τάξης των 81,4 εκατ. ευρώ.

Ενώ όμως η διαδικασία ασφάλισης των νέων εργαζόμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας συνεχίζεται με αξιοσημείωτο ρυθμό, η εθελοντική ένταξη όσων είναι ήδη ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ δεν έχει αξιοσημείωτη ανταπόκριση.

Να σημειωθεί ότι δικαίωμα έχουν οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1/1/1987 και μετά), για τους οποίους η σχετική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης είναι ανοιχτή από τον Μάρτιο.

Πλέον, μετά και την ψήφιση της σχετικής διάταξης, η εθελοντική αυτή μετάβαση από τον κλάδο επικούρησης του ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ θα μπορεί να γίνει και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Προαιρετικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους -επίσης έως τα τέλη του 2024, και όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες εργαζομένων:

  • Οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί.
  • Τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
  • Τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.
  • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΟΑΕΕ, καθώς και όσοι είναι στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών. Το ίδιο ισχύει και για ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του π. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (π. ΕΤΕΑΜ).

Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης, αλλάζοντας ασφαλιστικό φορέα, υπαγόμενοι πλέον στο ΤΕΚΑ, αντί του e-ΕΦΚΑ.

Οι μισθωτοί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο οποίος είναι διαθέσιμος από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα απασχόλησής τους. Επιπλέον πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του εργοδότη σχετικά με την αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Αντίστοιχα, οι μη μισθωτοί με υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης πρέπει να γνωρίζουν τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον θα λαμβάνουν εφεξής διακριτό ειδοποιητήριο για την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΤΕΚΑ. Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας, αρκεί η δήλωση της μισθωτής δραστηριότητας και ο ΑΜΕ.

Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ ενεργοποιείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης.

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει στο 6% των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο) για την πλειονότητα των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Για τους μη μισθωτούς, οι μηνιαίες εισφορές καθορίζονται από την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο καθένας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v