Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Μικροί» - «μεγάλοι» στο… κυνήγι μετρητών!

Δεκάδες εισηγμένες μέσα στο 2010 είτε απευθύνθηκαν στους μετόχους, για άντληση ρευστότητας, είτε προχώρησαν σε άλλες μεθόδους με τον ίδιο στόχο, όπως οι πωλήσεις συμμετοχών και ακινήτων.

«Μικροί» - «μεγάλοι» στο… κυνήγι μετρητών!
Δεκάδες εισηγμένοι όμιλοι μέσα στο 2010 είτε απευθύνθηκαν στους μετόχους τους, προκειμένου να αντλήσουν ρευστότητα, είτε προχώρησαν σε άλλες μεθόδους με τον ίδιο στόχο, όπως οι πωλήσεις συμμετοχών και ακινήτων.

Αν, μάλιστα, το επενδυτικό κλίμα ήταν καλύτερο και η ζήτηση για ακίνητα υψηλότερη, τότε πολύ περισσότερες από τις εταιρείες του Χ.Α. θα είχαν καταφέρει να ενισχύσουν περαιτέρω τη ρευστότητά τους.

* Η πρόσφατη κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Dionic, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, από νέους και παλαιούς επενδυτές, ήταν σαφώς θετική εξέλιξη για την εισηγμένη, όχι μόνο γιατί εξασφάλισε κεφάλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας σε περίοδο γενικότερης χρηματοοικονομικής στενότητας αλλά και επειδή το σενάριο της μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δεν είναι... μακριά. Κι αυτό γιατί η τιμή μετατροπής των 40 λεπτών ανά μετοχή είναι ελαφρά χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή του τίτλου.

* Θετική εξέλιξη αποτέλεσε, επίσης και η πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Κλουκίνας - Λάππας. Κάτι λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ εισέρρευσαν στα ταμεία της εισηγμένης, τα οποία θα μειώσουν τον δανεισμό κατά 8 εκατ. ευρώ, ενώ 1,7 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης, υποστηρίζοντας την πολιτική του ομίλου για λελογισμένη ανάπτυξη ακόμη και μέσα στην κρίση.

* Η κίνηση της Μοτοδυναμικής να συγκαλέσει Γ.Σ. με στόχο την ψήφιση αύξησης κεφαλαίου έως και 4,5 εκατ. ευρώ αντανακλά την πρόθεση του βασικού μετόχου (κ. Οδ. Κυριακόπουλου) να περιορίσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο τον τραπεζικό δανεισμό και σε συνδυασμό με μια γενικότερη πολιτική (περικοπές κόστους, θετικές ταμειακές ροές) να προσγειώσει «χωρίς αναταράξεις» την εισηγμένη στη χαμηλότερη ζήτηση που επικρατεί στην αγορά.

* Την ανάγκη ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων έως και κατά 4 εκατ. ευρώ (μείωση δανεισμού, κεφάλαιο κίνησης) έκρινε απαραίτητη και η διοίκηση της Βαράγκης, με στόχο να υποστηρίξει απρόσκοπτα την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην ανάληψη «ολοκληρωμένων έργων» στον χώρο του επίπλου (από τη φάση της ανάλυσης των αναγκών στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην παραγωγή των επίπλων). Βέβαια, το σενάριο της αύξησης κεφαλαίου τελικά δεν προκρίθηκε και θα δώσει τη θέση του σε μια άλλη φόρμα κεφαλαιακής ενίσχυσης, που θα ανακοινωθεί προσεχώς (πχ μετατρέψιμο ομολογιακό, προνομιούχες μετοχές, κ.λπ.)

* Η Vell, έχοντας προβλέψει έγκαιρα το μέγεθος της κρίσης στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών: α) ολοκλήρωσε φέτος με επιτυχία μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 7,22 εκατ. ευρώ με πολύ χαμηλό επιτόκιο και με τιμή μετατροπής τα 39 λεπτά ανά μετοχή (μέρος του οποίου έχει μετατραπεί σε μετοχές, ενώ πιθανόν να μετατραπεί και το υπόλοιπο, καθώς η τρέχουσα τιμή του τίτλου δεν έχει υποχωρήσει χαμηλότερα από την τιμή μετατροπής) και β) δρομολογεί αύξηση κεφαλαίου 300 χιλ. ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης χρεών.

Και πέραν αυτών, προχωρεί και σε δεύτερο μετατρέψιμο ομολογιακό έως και 15 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποπληρώσει την εξαγορά της εταιρείας Δημητρίου.

* Σημαντικές ταμειακές «ενέσεις» είχαμε και στους δύο μεγαλύτερους ομίλους ιχθυοκαλλιεργειών της χώρας. Η Νηρεύς εισέπραξε 25,3 «ζεστά» εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής της στη Marine Farms, ενώ η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες το καλοκαίρι προχώρησε στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ, την οποία κάλυψε το fund της Linnaeus.

Το σενάριο της μελλοντικής μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές παραμένει ανοιχτό, καθώς η διαφορά μεταξύ της τιμής μετατροπής (1,80 ευρώ) και της τρέχουσας τιμής του τίτλου (γύρω στο 1,55 ευρώ) δεν είναι μεγάλη. Οι ταμειακές ενισχύσεις των δύο εταιρειών έχουν αποτελέσει διαπραγματευτικά «όπλα» για τις διοικήσεις τους, προκειμένου να διαπραγματευτούν με τράπεζες και προμηθευτές.

* Την ευκαιρία να εισπράξει 1,5 εκατ. αγγλικές λίρες δεν άφησε να πάει χαμένη η Πλαστικά Θράκης, καθώς πούλησε ένα μη χρησιμοποιούμενο ακίνητο θυγατρικής της εταιρείας στη Σκοτία. Σε περιόδους κρίσης και αναδιοργάνωσης του ομίλου, 1,5 εκατ. λίρες δεν θα... αποτελέσουν βάρος για τη διοίκηση της εισηγμένης.

* Ο όμιλος Axon Συμμετοχών κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον δανεισμό του, μέσα από τη διάθεση των ιδίων μετοχών της θυγατρικής του Euromedica.

* Έναντι 8,84 εκατ. ευρώ ρευστοποίησε η Κούμπας Συμμετοχών το 100% της θυγατρικής της Βιομηχανική Εμπορική Κτηματική Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία είναι κάτοχος ενός πολύ σημαντικού ακινήτου. Το ποσό θα μειώσει ισόποσα τον δανεισμό του ομίλου, ο οποίος -δυστυχώς γι’ αυτόν- είναι πολλαπλάσιου μεγέθους.

* Στην ΕΛΒΙΕΜΕΚ τα πράγματα ήταν απλά. Η αύξηση καλύφθηκε αποκλειστικά από τους δύο μεγαλύτερους μετόχους (από το 1,49 εκατ. καλύφθηκε τελικά το 1,346 εκατ. ευρώ) και θα χρησιμοποιηθεί για την επένδυση σε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση όπου προκύψει κάποιο θετικό νέο όσον αφορά στο «ξεμπλοκάρισμα» του ακινήτου, τότε αναμένεται νέα αύξηση κεφαλαίου, πολύ μεγαλύτερου ύψους.

--- Προκαταβολές αυξήσεων και ΑΜΚ διάσωσης

* Η Hellas On Line έχει ήδη εισπράξει 6 εκατ. ευρώ από τη μητρική Intracom, ως προκαταβολή για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

* Με την ίδια αιτιολογία, το νέο management της Plias έχει προκαταβάλει 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει δεσμευτεί πως θα καταβάλει τουλάχιστον 3,6 εκατ. στην υλοποιούμενη αύξηση κεφαλαίου, ύψους 12,15 εκατ. ευρώ. Μέσω της συγκεκριμένης αύξησης κεφαλαίου -και μιας σειράς άλλων κινήσεων- η Plias θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κερδοφορία, ωστόσο επί του παρόντος θα χρειαστεί κάλυψη τουλάχιστον κατά 8 εκατ. προκειμένου να καλύψει με βεβαιότητα τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης για το επόμενο 12μηνο (η διοίκηση δηλώνει ότι έχει και εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης των κεφαλαίων αυτών).

* Στην περίπτωση της ΝΕΛ, παρά το reverse split με όρους 1 νέα μετοχή για κάθε 12 παλαιές, η τρέχουσα τιμή του τίτλου υποχώρησε και πάλι κάτω από τα 30 λεπτά, οπότε το «στοίχημα» της μεγάλης αύξησης κεφαλαίου που δρομολογείται καθίσταται δυσκολότερο.

* Προς 0,40 ευρώ θα διατεθούν οι νέες μετοχές της Shelman, όπως αποφάσισε η πρόσφατη Γ.Σ., και το θετικό είναι ότι η τρέχουσα τιμή του τίτλου δεν βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Το νέο management, μέσα από την έκδοση που δρομολογείται, αλλά και με μια σειρά άλλες κινήσεις, ελπίζει στη διάσωση της εισηγμένης.

ΣΤΟ ΙΔΙΟ... ΚΑΖΑΝΙ ΟΛΟΙ

Σε περιόδους κρίσης, βέβαια, ακόμη και πολύ πιο ισχυροί όμιλοι δεν μένουν καθόλου αδιάφοροι μπροστά στο ενδεχόμενο να αντλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο «ζεστό χρήμα».

* Η Vivartia, για παράδειγμα, ήταν εκείνη που ρευστοποίησε την πρώην Chipita, αποκομίζοντας μετρητά και μειώνοντας δάνεια, προκειμένου να σχεδιάσει νέες επιθετικές κινήσεις.

* Η Alapis -σε μια περίοδο όπου τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία πληρώνουν με τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις- εισέπραξε 144,7 εκατ. ευρώ από την πώληση των θυγατρικών της σε μια σειρά δραστηριότητες, όπως τα καλλυντικά, τα υγρά απορρυπαντικά κ.λπ., εστιάζοντας πλέον το ενδιαφέρον της στο ανθρώπινο φάρμακο.

* Ο ΟΤΕ, με τη σειρά του, όλα δείχνουν ότι θα επιδιώξει την πώληση της συμμετοχής του στην Telekom Srbija, προκειμένου να αντλήσει κάποιες εκατοντάδες εκατ. ευρώ και να χρηματοδοτήσει με μεγαλύτερη άνεση το επενδυτικό του πρόγραμμα.

* Ο όμιλος Fourlis, επίσης, δεν θα έλεγε «όχι» σε περίπτωση όπου δεχόταν μια ικανοποιητική πρόταση για την πώληση σημαντικού ακινήτου το οποίο διαθέτει και δεν χρησιμοποιεί σήμερα για λειτουργικούς λόγους, με απώτερο στόχο την υλοποίηση επενδύσεων και την ταυτόχρονη διατήρηση του δανεισμού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο.

* Έως και 25,2 εκατ. ευρώ θα ζητήσει η ΑΝΕΚ από τους μετόχους της μέσω επικείμενης ΑΜΚ, με τον βασικότερο μέτοχό της (Sea Star Capital) να ξεκαθαρίζει τη θέση του στο πλαίσιο της δρομολογούμενης έκτακτης Γ.Σ. Το σενάριο της ΑΜΚ συζητούνταν από την περίοδο όπου η εταιρεία είχε εξαγοράσει την πλειοψηφία της Hellenic Seaways, ενώ πολύ πιθανόν να έπαιξε ρόλο και η δυσμενής συγκυρία που πλήττει τον κλάδο της ακτοπλοΐας.

* Και φυσικά, η Εθνική Τράπεζα άντλησε μετρητά 1,8 δισ. ευρώ (και πάει για άλλο 1 δισ. από τη Finansbank) όπως και η Τραπεζα Κυπρου  που "σήκωσε" 345 εκατ. ευρώ μέσα από την ΑΜΚ.

Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν στον τραπεζικό κλάδο τα 986 εκατ. που άντλησε τον Νοέμβριο του 2009 η Alpha Bank, η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας αλλά και η σχετική κινητικότητα που επικρατεί σε όλους τους τραπεζικούς ομίλους.

Επίσης, σε έμμεση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου θα προχωρήσει και η Eurobank, μετά από την απόφασή της να απορροφήσει την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Δίας.


Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v