Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πίστωση χρόνου από Ε.Ε. για λιγνίτη

Την αναστολή των διαδικασιών παραπομπής της Ελλάδας έως τον Ιανουάριο του 2011, για περαιτέρω διερεύνηση των ισοδύναμων μέτρων που πρότεινε αναφορικά με την διάθεση των λιγνιτικών κοιτασμάτων, ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ.

Πίστωση χρόνου από Ε.Ε. για λιγνίτη
Την αναστολή των διαδικασιών παραπομπής της Ελλάδας έως τον Ιανουάριο του 2011, για περαιτέρω διερεύνηση των ισοδύναμων μέτρων που πρότεινε αναφορικά με την διάθεση των λιγνιτικών κοιτασμάτων, ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: "Όσον αφορά στο θέμα του λιγνίτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπέβαλε σήμερα, μετά από σχετική διαβούλευση με την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής, πρόταση για ισοδύναμα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την υποχρέωση της χώρας μας να προχωρήσει στη διάθεση των νέων λιγνιτικών κοιτασμάτων στη Βεγόρα, την Ελασσόνα και τη Δράμα. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν την σταδιακή διάθεση Συμβάσεων Ανταλλαγής Ενέργειας, μετά από διεθνείς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου κ. Ι. Αλμούνια προς την Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη, η Επιτροπή αναστέλλει τις διαδικασίες παραπομπής της χώρας μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Στο εν τω μεταξύ διάστημα, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Αλμούνια, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης της σχετικής πρότασης ισοδύναμων μέτρων.

Το ΥΠΕΚΑ προωθεί με ταχύτατους ρυθμούς την υλοποίηση της κυβερνητικής επιλογής για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που θα αποβεί σε όφελος του καταναλωτή. Ήδη έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την χονδρεμπορική διάθεση ενέργειας, προχωράει η δημιουργία ανεξάρτητων φορέων (θυγατρικών της ΔΕΗ) για τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιούνται οι σχετικές ενέργειες για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς που συνδέονται με την διαχείριση των υδροηλεκτικών σταθμών της ΔΕΗ κ.α..

Τα αναφερόμενα σήμερα από ορισμένα ΜΜΕ περί διαφωνίας του ΥΠΕΚΑ με την ομάδα παρακολούθησης της υλοποίησης του Μνημονίου δεν είναι ακριβή. Σύμφωνα με σχετική δήλωση της Υπουργού κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη η χώρα ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει τόσον όσον αφορά στους στόχους, αλλά και το σχετικό χρονοδιάγραμμα του Μνημονίου".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v