Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός οφειλών με το Δημόσιο

Ανάσα ρευστότητας σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με χρέη αλλά και απαιτήσεις επιστροφών από το Δημόσιο δίνει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για άμεσο συμψηφισμό οφειλών.

Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός οφειλών με το Δημόσιο
Ανάσα ρευστότητας σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με χρέη αλλά και απαιτήσεις επιστροφών από το Δημόσιο δίνει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για άμεσο συμψηφισμό οφειλών.

Παρότι οι σχετικές διατάξεις είχαν ψηφιστεί από τον Μάρτιο του 2011, μέχρι σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα βρίσκονταν εγκλωβισμένα στις οφειλές τους προς το Δημόσιο καθώς καλούνταν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο τους χρωστούσε την ίδια ώρα ακόμα και πολλαπλάσια ποσά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπου οι επιστροφές ΦΠΑ ήταν παγωμένες για αρκετούς μήνες.

Στο διάστημα αυτό, όμως, καλούνταν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους υπό την απειλή προσαυξήσεων ή ακόμα και αυτοφώρου. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί επιχειρηματίες, οι οποίοι συνελήφθησαν το τελευταίο διάστημα για χρέη προς το Δημόσιο, επικαλούνταν έλλειψη ρευστότητας λόγω μη καταβεβλημένων συσσωρευμένων επιστροφών ΦΠΑ.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισαν και χιλιάδες φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν είχαν λάβει επιστροφές φόρων εισοδήματος που δικαιούνταν, αλλά έπρεπε να εξοφλήσουν έγκαιρα έκτακτες εισφορές και τέλος ακινήτων.

Με τη χθεσινή εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου ορίζεται ότι συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα από τους προϊσταμένους των εφοριών και των τελωνείων βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη και περιγράφονται οι περιπτώσεις όπου απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

• Προτείνονται σε συμψηφισμό ή συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα τα χρέη που είναι βεβαιωμένα στο στενό δημόσιο τομέα, με απαιτήσεις του οφειλέτη που προέρχονται επίσης από το στενό δημόσιο τομέα.

• Δεν συμψηφίζονται απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΑΤ, ΝΠΔΔ, τραπεζών κ.λπ.). Επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΟΠΑΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Νοσοκομείων που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ.

• Εκείνος που προτείνει το συμψηφισμό πρέπει να είναι ο ίδιος οφειλέτης της κύριας απαίτησης και όχι τρίτο πρόσωπο.

• Σε συμψηφισμό μπορούν να μπουν βεβαιωμένες οφειλές (είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι), βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή καθώς και οφειλές που καταβάλλονται στο πλαίσιο νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης. Υπάγονται επίσης οι παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους .

• Αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας θα γίνονται συμψηφισμοί βεβαιωμένων χρεών σε Δ.Ο.Υ. ή τελωνείο εφόσον αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου. Αυτό ισχύει για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόφαση επιστροφής φόρου ή αν υπάρχει αίτηση του οφειλέτη για χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται ειδική αίτηση.

• Αν οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου είναι βεβαιωμένες εκτός Δ.Ο.Υ. ή τελωνείου, τότε ο οφειλέτης που ζητεί συμψηφισμό θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην εφορία που είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους, συνυποβάλλοντας και έγγραφο της υπηρεσίας από το οποίο προκύπτει η απαίτηση κατά του Δημοσίου.

• Στην περίπτωση που οφειλέτης επιθυμεί την υποβολή χρεωστικής δήλωσης με ταυτόχρονο συμψηφισμό απαιτήσεών του κατά του Δημοσίου, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και συνοδεύεται με αίτηση συμψηφισμού.

Υποβάλλεται παράλληλα και βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα, με την οποία αποδεικνύεται η απαίτησή του κατά του Δημοσίου.

Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει αν μπορεί να γίνει συμψηφισμός και ο προϊστάμενος αποφασίζει. Αν ο συμψηφισμός καλύπτει το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, η δήλωση παραλαμβάνεται χωρίς την καταβολή του οφειλομένου ποσού. Στην αντίθετη περίπτωση, ο οφειλέτης καταβάλλει το υπόλοιπο.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v