Τράπεζες: Η… μαγική εικόνα των ζημιών

Ο αναβαλλόμενος φόρος και πώς περιόρισε τις μεγάλες ζημίες από PSI. Πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζες Τα τρία κλειδιά για το ύψος των AMK. Τι εκτιμούν οι τραπεζίτες για φόρο, εγγύηση από EFSF και BlackRock.

Τράπεζες: Η… μαγική εικόνα των ζημιών
«Ξέρουμε πια μέχρι πού μπορεί να φθάσει ο λογαριασμός της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Απομένει να μας πει η κυβέρνηση αν και πώς θα μειωθεί».

Η παραπάνω φράση τραπεζικού αναλυτή συμπυκνώνει το θολό ακόμη τοπίο αναφορικά με το καυτό ζητούμενο για την οικονομία και την αγορά: πόσα είναι τα κεφάλαια που θα χρειασθούν τελικά οι τράπεζες και πώς και από ποιον θα καλυφθούν.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς) ξεκαθάρισε το «μάρμαρο» από το PSI. Οι 4 τράπεζες συμμετείχαν στο κούρεμα και στην ανταλλαγή με χρεόγραφα ονομαστικής αξίας 35,7 δισ. ευρώ και έγραψαν προ φόρων ζημίες 28,2 δισ. ευρώ.

Ο λογαριασμός είναι μεγαλύτερος από ό,τι υπολόγιζαν οι αναλυτές επειδή η σωρευτική απομείωση ομολόγων και δανείων προς ΟΣΕ, ΟΑΣΑ και ΕΑΣ κινήθηκε μεταξύ του 76,7% (Πειραιώς) και του 79,9% (Εθνική Τράπεζα).

Σε επίπεδο μετά φόρων, όμως, οι ζημίες μειώνονται περίπου σε 23,8 δισ. ευρώ και αν αφαιρεθεί και η απομείωση που είχε ήδη ληφθεί ως τις 30/9/2011, το ποσό πέφτει οριακά κάτω από τα 20 δισ. ευρώ. Αυτά τα νούμερα είναι καλύτερα από όσα προέβλεπαν οι αναλυτές και η αγορά!

Η… μαγική εικόνα εξηγείται από την αναβαλλόμενη φορολογία.

Οι τράπεζες έκαναν μερική (ΕΤΕ, Πειραιώς) ή συνολική (Alpha, Eurobank) χρήση της δυνατότητας που τους παρείχε η τροπολογία την οποία πέρασε η κυβέρνηση, βάσει της οποίας μπορούν να αποσβέσουν μέρος της ζημίας από το PSI σε διάστημα 11 ως 30 ετών, μέχρι δηλαδή τη λήξη των νέων κρατικών ομολόγων.

Έτσι, οι μετά φόρων ζημίες από το PSI μειώθηκαν ως και 20% και οι εγγυήσεις που χορήγησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας περιορίστηκαν στα 18 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες, μάλιστα, συνυπολόγισαν στον pro forma δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας το όφελος από την αναβαλλόμενη φορολογία, χωρίς προς το παρόν να έχει οριστικοποιηθεί αν θα προσμετρηθεί μέρος ή το σύνολο του παραπάνω ενεργητικού στα εποπτικά κεφάλαια!

Η εικόνα για το τι κεφάλαια θα χρειασθούν οι τράπεζες θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό αφού η κυβέρνηση και η τρόικα προσδιορίσουν τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης.

Με δεδομένο όμως ότι η αγορά γνωρίζει πια το σταθμισμένο ενεργητικό των τραπεζών, πού έχει διαμορφωθεί, προ εγγυήσεων του Τ.Χ.Σ., ο δείκτης Core Tier I και το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου, μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις της. Από αυτήν την άποψη, τα αποτελέσματα αποτελούν… μπούσουλα.

Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα με σταθμισμένο ενεργητικό 64,25 δισ. ευρώ χρειάζεται κεφάλαια 8,6 δισ. ευρώ για να φθάσει ο δείκτης Core Tier I στο 9%. Και αυτό γιατί μετά τις ζημίες και πριν από την εγγύηση του Τ.Χ.Σ. εμφάνισε αρνητικά βασικά εποπτικά κεφάλαια 2,84 δισ. ευρώ και πρέπει να φθάσουν στα 5,78 δισ. ευρώ.

Τα τρία κλειδιά για το ύψος των ΑΜΚ

«Το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης μπορεί να είναι υψηλότερο των 18 δισ. ευρώ για τις 4 μεγάλες τράπεζες, που έχουν συστημική βαρύτητα, μπορεί όμως να είναι και χαμηλότερο», σημειώνει στο Euro2day τραπεζικός αναλυτής, εκτιμώντας ότι θα κινηθεί στα 16 - 20 δισ. ευρώ.

Το ακριβές ύψος των κεφαλαίων που θα κληθούν να βάλουν οι ιδιώτες (παλαιοί και νέοι μέτοχοι) και το κράτος θα κριθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, από τις εξής παραμέτρους:

- Αν προσμετρηθεί το σύνολο ή μέρος του οφέλους από την αναβαλλόμενη φορολογία στα εποπτικά κεφάλαια.

- Αν και με ποιον τρόπο θα μειωθεί η ζημία από την ανταλλαγή ομολόγων στα επίπεδα του ονομαστικού κουρέματος ( 53,5%).

- Αν και κατά πόσον τα business plans 3ετίας και η κερδοφορία που προβλέπουν καλύπτουν τις πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια βάσει και της μελέτης της BlackRock.

- Τι κεφάλαια θα προσθέσουν οι πωλήσεις συμμετοχών ή θυγατρικών, η απομόχλευση, οι νέες επαναγορές υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Τι είπαν οι διοικήσεις για φόρο και εγγύηση του EFSF

Στις τηλεδιασκέψεις που ακολούθησαν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι διοικήσεις των τραπεζών εμφανίστηκαν αισιόδοξες ότι θα βρεθεί τρόπος ώστε το σύνολο ή μέρος τουλάχιστον από το φορολογικό ενεργητικό (το όφελος δηλαδή από την αναβαλλόμενη φορολογία) να προσμετρηθεί στα εποπτικά κεφάλαια.

Αν συμβεί αυτό, τότε τα κεφάλαια που θα χρειασθούν μπορεί να είναι ως και 14% χαμηλότερα από την προ φόρων ζημία που προήλθε από τα ομόλογα. Και αυτό γιατί το φορολογικό ενεργητικό υπολογίζεται επί του ονομαστικού κουρέματος και όχι επί της ζημίας σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας.

Στον αντίποδα, οι διοικήσεις εμφανίστηκαν πολύ συγκρατημένες για το αν θα μειωθεί τελικώς η ζημία αποτίμησης των ομολόγων και αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχέδια όπως η παροχή εγγύησης από το EFSF στα νέα ομόλογα.

Η διοίκηση της ΕΤΕ εκτίμησε ότι υπάρχουν μικρές πιθανότητες να μειωθεί η ζημία στο ονομαστικό κούρεμα, δηλαδή στο 53,5%, σημείωσε όμως ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να περιορισθεί η ζημία από το PSI.

Οι τράπεζες, πάντως, διακριτικά, στις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων, διαχώρισαν τη ζημία από το ονομαστικό κούρεμα των ομολόγων από τη ζημία αποτίμησης, προϊδεάζοντας έμμεσα για το πόσο μπορούν να μειωθούν τα κεφάλαια που θα χρειασθούν.

Μικρή η επίπτωση στην ανάγκη νέων κεφαλαίων από την BlackRock

Αναφορικά με τις πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, όλες σχεδόν οι διοικήσεις τόνισαν ότι είναι διαχειρίσιμες, υπονοώντας ότι θα καλυφθούν μέσα στην τριετία από τα οργανικά κέρδη και η επίπτωση στα κεφάλαια που θα χρειασθούν θα είναι μηδενική ή μικρή.

Με δεδομένο πάντως ότι η αγορά δεν γνωρίζει ούτε το ύψος των πρόσθετων προβλέψεων που ζητά η Τ.τ.Ε. βάσει και της μελέτης της BlackRock ούτε την κερδοφορία τριετίας που προβλέπουν τα business plans, όπως εγκρίθηκαν από την κεντρική τράπεζα, και σε αυτό το ζήτημα το τοπίο παραμένει θολό.


**To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήστος Κίτσιος kitsios@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v