Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Γ.Σ. στις 28/6 για αύξηση κεφαλαίου

Τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Εριουργίας Τρία Άλφα κατά την τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης στις 28 Ιουνίου 2013.

Εριουργία 3Α: Γ.Σ. στις 28/6 για αύξηση κεφαλαίου
Η Εριουργία Τρία Άλφα συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012.

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2012.

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012.
Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ενημέρωση για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v