Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2012

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Χαϊδεμένος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012

Χαϊδεμένος: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2012

Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012 ενέκρινε ομόφωνα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Χαϊδεμένος, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, η απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012, Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της χρήσης 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013, καθώς και η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2013.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως η δια αντιπροσώπων) μέτοχοι που εκπροσώπησαν κατέχοντας το 79,32% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.615.529 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v