Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Πού διατέθηκαν τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Στην αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας στην EFG Eurobank Luxembourg διατέθηκε σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ της εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Εριουργία 3Α: Πού διατέθηκαν τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Η Εριουργία Τρία Άλφα ανακοινώνει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που αποφασίστηκε από τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών στις 10/9/2012, υπελήφθη σημαντικά του στόχου της, και αντί των 2.244.190 νέων κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν μόνο 1.134.830 ευρώ, διότι αντί των 793.000 υπήρξε εγγραφή μόνον για 401.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Ως εκ τούτου και βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ύψους 1.134.830 ευρώ, αφού αφαιρέθηκαν οι δαπάνες έκδοσης της αύξησης, ύψους 37.820,22 ευρώ, διατέθηκαν ως εξής:

Α) Ποσό 1.075.000 ευρώ διατέθηκε για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρίας στην τράπεζα του εξωτερικού EFG Eurobank Luxembourg, με σκοπό να απαλλαγεί η εταιρία από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που θα προέκυπτε σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Η συγκεκριμένη εξόφληση πραγματοποιήθηκε εντός μερικών ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών την παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Η εταιρία δεν συγκέντρωσε κεφάλαια επαρκή για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό για το σκοπό αυτό. Παρόλη την μη ικανοποιητική επιτυχία της διενεργηθείσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η εταιρία συνεχίζει να έχει στόχο την επέκταση της δραστηριότητάς της στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και κυρίως από φωτοβολταϊκά πάρκα που αποφέρουν -σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα- σταθερές αποδόσεις και χρηματοροές.

Ειδικότερα, η εταιρία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω της αγοράς φωτοβολταϊκών αδειών ώριμων προς κατασκευή και άμεση διασύνδεση. Για το λόγο αυτό η εταιρία παρακολουθεί την αγορά φωτοβολταϊκών αδειών, που είναι μια αγορά με συνεχείς διακυμάνσεις και μεταβολές, ώστε να είναι έτοιμη εφόσον αποκτήσει κεφαλαιακή ευχέρεια, να αγοράσει άδειες για άμεση υλοποίηση. Το θέμα αυτό απασχόλησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 28/6/2013 κατά την οποία το Δ.Σ εισηγήθηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον ως άνω σκοπό, δίχως όμως να ληφθεί η σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτό η άντληση νέων κεφαλαίων, επομένως δεν προέκυψαν διαθέσιμα κεφάλαια για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Από τις παρούσες συνθήκες και λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, δεν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και τα ως άνω διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία δεν καθιστούν υλοποιήσιμη την επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα διατεθούν σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις της εταιρίας για μελλοντικές επενδύσεις.

Δείτε την εξαμηνιαία έκθεση προόδου στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v