Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Κινήσεις εξυγίανσης για άρση επιτήρησης

Τη περαιτέρω μείωση των λειτουργικών της εξόδων και την τόνωση των πωλήσεών της μέσω προσφορών συνεχίζει η εταιρία Δούρος, με στόχο την άρση των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης.

Δούρος: Κινήσεις εξυγίανσης για άρση επιτήρησης

Η εταιρία Δούρος, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Επίσης, προσπαθεί μέσω της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς σε τόνωση των πωλήσεών της.

Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2013 - 30/09/2013 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06η/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε την 31η/12/2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v