Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Φως στο τούνελ» βλέπει η Βαρβαρέσος

Ο καθαρός δανεισμός της εισηγμένης περιορίστηκε στα 18,8 εκατ. ευρώ και το κεφάλαιο κίνησής της (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό) ήταν αρνητικό.

«Φως στο τούνελ» βλέπει η Βαρβαρέσος

Μετά τη λήψη της επιχορήγησης των 14 εκατ. ευρώ (το μεγαλύτερο μέρος αποπλήρωσε προϋπάρχοντα δανεισμό) και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (1,823 εκατ. ευρώ), η «Βαρβαρέσος Νήματα» σχεδιάζει σειρά κινήσεων προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα της ρευστότητας και να επιστρέψει σε κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Μετά από τις προαναφερθείσες κινήσεις, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 18,8 εκατ. ευρώ και το κεφάλαιο κίνησής της (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό) ήταν αρνητικό.

Ωστόσο, η διοίκησης της εισηγμένης για να τονώσει τη ρευστότητα:

α) Βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για την πώληση μη λειτουργικού ακινήτου έκτασης 24,2 στρεμμάτων και λογιστικής αξίας 5,43 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις πιθανότατα θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, τότε το τίμημα που θα εισπραχθεί θα μειώσει το ύψος του τραπεζικού δανεισμού.

β) Σχεδιάζει αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014, έτσι ώστε να μετατραπεί μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.

γ) Σύμφωνα με την εταιρεία, ο αυξημένος κύκλος εργασιών (στο εννεάμηνο 14,3 εκατ. έναντι 10,77 εκατ. ευρώ) δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον και επιτρέπει στην επιχείρηση να αντλεί μεγαλύτερα κεφάλαια κίνησης, εκχωρώντας ως εγγύηση φορτωτικά έγγραφα και αξιόγραφα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Στο εννεάμηνο του 2013, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 32% και τα προ φόρων κέρδη ύψους 10,2 εκατ. ευρώ οφείλονται στα έκτακτα αποτελέσματα από επιχορηγήσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ (τα μικτά κέρδη ήταν μόλις 425 χιλιάδες ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια ήταν θετικά και διαμορφώθηκαν στα 10,27 εκατ. ευρώ.

Στις θετικές ειδήσεις για την εταιρεία εντάσσεται και το γεγονός ότι η ΔΕΗ εξέφρασε την πρόθεση να μειώσει τα τιμολόγιά της, γεγονός που θα επηρεάσει πτωτικά το κόστος παραγωγής.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v