Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη το 2013

Άνοδο σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) καθώς από το +1,18 διαμορφώθηκαν στο +1,34 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, η ζημία του 1,55 εκατ. ευρώ συγκρίνεται με την αντίστοιχη -1,53 εκατ. του 2012.

Χαϊδεμένος: Βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη το 2013

Υποχώρηση 19,5% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκτυπώσεων Χαϊδεμένος το 2013 (από 26,36 στα 21,2 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω του ότι μέσα στην προηγούμενη χρονιά ένα μέρος των εκτυπώσεων έγινε με χαρτί των πελατών, άρα δεν συμπεριελήφθη στις πωλήσεις.

Αντίθετα, άνοδο σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) καθώς από το +1,18 διαμορφώθηκαν στο +1,34 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, η ζημία του 1,55 εκατ. ευρώ συγκρίνεται με την αντίστοιχη -1,53 εκατ. του 2012.

Να σημειωθεί πως: α) Τα αποτελέσματα θα ήταν σαφώς πιο βελτιωμένα, αν η απόδοση των διαθεσίμων ήταν υψηλότερη β) Σε επίπεδο ελεύθερων ταμειακών ροών, η εισηγμένη κέρδισε άνω των 800 χιλιάδων ευρώ, που χρησιμοποίησε για τον περιορισμό του καθαρού της δανεισμού (στις 31/12/2013 σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων 12,5 εκατ. ευρώ, διαθέσιμα 9,23 εκατ. ευρώ).

Στις 31/12/2013 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανερχόταν σε 24,3 εκατ. ευρώ, όταν η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στο ΧΑ (κλείσιμο 29ης Μαρτίου) ήταν 4,07 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2013 η γενική συνέλευση της εισηγμένης αποφάσισε την αγορά οικοπέδου στην Κερατέα, όμορο ήδη υπάρχοντος ακινήτου της προς 950 χιλιάδες ευρώ. Μελλοντικός στόχος είναι η μετεγκατάσταση εκεί των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η αξιοποίηση του ακινήτου που διαθέτει στον Άλιμο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «στόχος για το 2014, παρά τις αβεβαιότητες στο μακροοικονομικό περιβάλλον που θα συνεχίσουν να υφίστανται, είναι να συνεχίσει με συντονισμένες κινήσεις και ενίσχυση των μηχανισμών της να διασφαλίσει τον κύκλο εργασιών της και τη συνεχή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Επίσης η διοίκηση επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων εκείνων που σε συνδυασμό με την αναμενόμενη σταθεροποίηση της οικονομίας και την εδραιωμένη θέση της εταιρείας στην αγορά, θα συμβάλουν στην μεγιστοποίηση των ωφελειών που θα παρουσιαστούν προς όφελος της εταιρείας και κατά συνέπεια των μετόχων της».

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v