Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Υπέγραψε σύμβαση 2 εκατ. με το γερμανικό στρατό

Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα 15/07/2014 προέκυψε μετά την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού που διενήργησε η Διεύθυνση Προμηθειών του Γερμανικού Στρατού.

Δρομέας: Υπέγραψε σύμβαση 2 εκατ. με το γερμανικό στρατό

Ο γερμανικός στρατός προέβη σε κατακύρωση διαγωνισμού υπέρ της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ για την προμήθεια επίπλων αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 ευρώ).

Η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα 15/07/2014 προέκυψε μετά την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού που διενήργησε η Διεύθυνση Προμηθειών του γερμανικού στρατού.

Πρόκειται για έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ε.Ε. τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

Η αξιολόγηση έγινε με βάση την εργονομική και λειτουργική αρτιότητα, την αντοχή, την αισθητική των ειδών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη διεθνείς πιστοποιήσεις των πρώτων υλών, των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v