Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Σαραντόπουλος

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Νοεμβρίου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Σαραντόπουλος
Το Δ.Σ. της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. συνεδρίασε την 24η Νοεμβρίου 2014 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό Μέλος.

2. Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό Μέλος.

3. Χρήστος Σιψής του Θωμά, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Λουκάς Μουσμούτης του Σταύρου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Γεώργιος Μπέζης του Ιωάννου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, στην ίδια συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο όρισε την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v