Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοχάλκο: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2015

Πώς σχολιάζουν τις φετινές προοπτικές τους οι θυγατρικές του ομίλου, ΕΛΒΑΛ, ΣΙΔΕΝΟΡ και ΧΑΛΚΟΡ. Τα οφέλη από το αδύναμο ευρώ και τις επενδύσεις του παρελθόντος, αλλά και ο κίνδυνος λόγω της γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας.

Βιοχάλκο: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2015

Τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για καλύτερη πορεία το 2015, αλλά και τον προβληματισμό τους για τις γενικότερες συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν εκφράζουν οι θυγατρικές του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΒΑΛ, ΣΙΔΕΝΟΡ) στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις που δημοσίευσαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ΧΑΛΚΟΡ σημείωσε πέρυσι αύξηση στον όγκο των πωλήσεων της 6,7%, βελτίωση του EBITDA προ απομειώσεων στα 18,2 από 6,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 51,2 εκατ. ευρώ.

Για το 2015 η διοίκηση της ΧΑΛΚΟΡ επισημαίνει μεν το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ωστόσο εκτιμά πως τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία του ομίλου, καθώς: α) το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων κατευθύνεται εκτός Ελλάδας, β) οι περισσότερες εγχώριες πωλήσεις αφορούν την εκτέλεση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και γ) ο όμιλος έχει πηγές χρηματοδότησης εκτός Ελλάδας.

Η διοίκηση μάλιστα του εισηγμένου ομίλου αναφέρεται στη συγκρατημένη αισιοδοξία που δικαιολογεί η ισχυροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Στις ΗΠΑ η ζήτηση παραμένει ανοδική και η ελληνική εταιρεία ευνοείται από το χαλαρότερο ευρώ, ενώ θετική επίδραση αναμένεται να έχει και η περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας που διαφαίνεται για το 2015, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των καυσίμων που ξεκίνησε από το 2014.

Στον τομέα των καλωδίων (θυγατρική Ελληνικά Καλώδια) ο όμιλος εκτιμά πως θα αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη των επενδύσεων της τελευταίας τριετίας και υπάρχει αισιοδοξία που βασίζεται τόσο στα υφιστάμενα συμβόλαια για καλώδια υψηλής-υπερυψηλής τάσης, όσο και για εξαγωγές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΛΒΑΛ πέρυσι αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της κατά 6,2%, σημειώνοντας προ φόρων κέρδη 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. το 2013.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας που επικρατούν στην Ελλάδα, η πρόκληση είναι η περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου με εξωστρεφή προορισμό. Για το 2015 οι προοπτικές του όγκου των πωλήσεων είναι θετικές, για την αξιοποίηση της δυναμικότητας των εργοστασίων του ομίλου» (το χαλαρό ευρώ ευνοεί τις εκτός Ε.Ε. πωλήσεις).

Η διοίκηση επίσης αναφέρεται: α) σε επενδυτικά προγράμματα που γίνονται με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων για εξειδικευμένες λύσεις, αλλά και τη μείωση του κόστους παραγωγής, β) στις προσπάθειες για ενίσχυση του τομέα διέλασης (πρώην ΕΤΕΜ), ώστε να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ αύξησε πέρυσι τις πωλήσεις της από τα 808 στα 823 εκατ. ευρώ, βελτίωσε το EBITDA από τα 11,5 στα 23 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες υποχώρησαν από τα 74 στα 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το management, για το 2015, οι εξαγωγές της εισηγμένης ευνοούνται από την πορεία της ισοτιμίας του ευρώ και από την αξιοποίηση των επενδύσεων των τελευταίων ετών, όπως ο επαγωγικός φούρνος στη θυγατρική Sovel (μείωση κόστους ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014), η επερχόμενη ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου φούρνου στη μονάδα της Θεσσαλονίκης και άλλες παρεμβάσεις όπως π.χ. στη μονάδα της Βουλγαρίας.

Η διοίκηση της ΣΙΔΕΝΟΡ βέβαια σχολιάζει και την κατάσταση στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως «η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου, όπου τυχόν αρνητικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά, κατά κύριο λόγο, τις εγχώριες δραστηριότητες. Η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τον εξαγωγικό χαρακτήρα που ενδυναμώνεται, εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων».

Ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ δραστηριοποιείται επίσης και στο χώρο των ακινήτων, και μεταξύ των στόχων του είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου River West και η ενοικίαση του ξενοδοχείου που διαθέτει στην Πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v