Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Με τη λήξη της τραπεζικής αργίας η καταβολή μερίσματος

Λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια ενημερώνει ότι η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη αυτής. Η εταιρία θα ενημερώσει για τη νέα ημερομηνία καταβολής.

Καρέλια: Με τη λήξη της τραπεζικής αργίας η καταβολή μερίσματος
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί (30/6/15), αλλά με τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία καταβολής του μερίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας που συγκλήθηκε στις 18 Ιουνίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014 ανερχόμενου στο ποσό των 9,30 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 10% βάσει του Ν. 4172/2013, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 8,37 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 23η.06.2015, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24.06.2015 (record date).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v