Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Στις 29/7 η αποκοπή τόκου για προνομιούχες μετοχές

Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων ύψους 0,4355 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 29 Ιουλίου οι μετοχές της Λεβεντέρης. Οι δικαιούχοι.

Λεβεντέρης: Στις 29/7 η αποκοπή τόκου για προνομιούχες μετοχές

Η εταιρία Ν. Λεβεντέρης ανακοινώνει την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της τακτική γενικής συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2015. Το μικτό ποσό του τόκου ανέρχεται σε 0,04355 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος 15% (0,00653 ευρώ), με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται σε 0,03702 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του ως άνω τόκου είναι η 30ή Ιουλίου 2015 (Record Date). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 5η Αυγούστου 2015 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως:

- Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του τόκου.

- Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε.(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπρόσωπος είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, μέχρι 31.12.2015.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου 2015) η πληρωμή του τόκου θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Ν. Λεβεντέρης Α.Ε., στη διεύθυνση Ασκληπιού 32 και Μεσολογγίου 2, 185.45 Πειραιάς, τηλ. 210.4220581.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας στο τηλ. 210.4220581.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v