Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Φόροι 284.554 ευρώ για 2002-2005

Η Mουζάκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο Τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002, 2003, 2004, και 2005 για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας. Από τον φορολογικό έλεγχο, προέκυψαν καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για τις τέσσερις (4) χρήσης συνολικού ποσού 284.554 ευρώ.

Μουζάκης: Φόροι 284.554 ευρώ για 2002-2005
Η Mουζάκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο Τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002, 2003, 2004, και 2005 για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας.

Από τον φορολογικό έλεγχο, προέκυψαν καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για τις τέσσερις (4) χρήσης συνολικού ποσού 284.554 ευρώ.

Η εταιρία είχε διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανωτέρω χρήσεις ύψους 88.821,00 ευρώ.

Η διαφορά ύψους 195.733,00 ευρώ θα βαρύνει τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης του 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v