Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλτον: Πτώση 8,25% στα κέρδη α΄ εξάμηνου

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 15,59% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 1,29 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος ενισχύθηκε 7,79%.

Έλτον: Πτώση 8,25% στα κέρδη α΄ εξάμηνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 52,82 εκατ. ευρώ από 49,18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,42% (3,647 εκατ. €), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 37,53 εκατ. ευρώ από 34,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 7,79% (2,71 εκατ. €).

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 8,24 εκατ. ευρώ έναντι 7,85 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 4,94%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 5,78 εκατ. ευρώ έναντι 5,52 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 4,68%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 15,59% (έναντι 15,96% του πρώτου εξαμήνου του 2014) και της Εταιρείας στο 15,40% (έναντι 15,86% του πρώτου εξαμήνου του 2014).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 3,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 5,10% έναντι των 3,79 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2014.

Μείωση κατά 7,42% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 2,46 εκατ. ευρώ έναντι 2,65 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 3,17 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 6,68% έναντι των 3,39 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 2,13 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 9,61% από τα 2,36 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 2,70 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,96% έναντι των 3,00 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 1,76 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 16,37% έναντι των 2,10 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 2,08 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 8,25% έναντι των 2,27 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 15,59% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 1,29 εκατ. ευρώ έναντι 1,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 173% για τον Όμιλο και 166% για την Εταιρία.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30/6/15 ανήλθε σε 15,430 εκ. ευρώ από 14,782 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 αυξημένος κατά 4,38% ενώ ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας την 30/6/2015 ανήλθε σε 12,862 εκ. ευρώ από 13,333 την 31/12/2014 μειωμένος κατά 3,53%.

Οι μεταβολές στα μεγέθη των EBITDA, EBIT, κερδών προ φόρων και κερδών μετά από φόρους έχουν ενσωματώσει και αντανακλούν το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, λόγω νέων προσλήψεων προσωπικού για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και της Εταιρείας για επέκταση σε νέες αγορές και κλάδους.

Βάσει των ανωτέρω, σαν γενική εικόνα, οι επιδόσεις του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, για μια ακόμα και συνεχόμενη φορά, είναι βελτιωμένες παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον ως επιβράβευση των προσπαθειών της Διοίκησης και των στελεχών του Ομίλου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v