Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ

Την ανάκληση της απόφασης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και περί ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών αποφάσισε σήμερα, 3 Αυγούστου η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της Μπουτάρης.

Μπουτάρης: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ
Την ανάκληση της απόφασης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και περί ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών αποφάσισε σήμερα, 3 Αυγούστου η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση της Μπουτάρης.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη μη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι στη γενική συνέλευση παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν έξι μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 10.373.680 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 40,16% επί του συνόλου των μετοχών με ψήφο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v