Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Συμμετέχει σε έργο για την ψηφιακή ειδοποίηση και αντιμετώπιση πυρκαγιάς

Η συμβατική αξία του έργου είναι (8.850.808,53) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποιήσεως του έργου ορίζεται σε (18) μήνες.

Byte: Συμμετέχει σε έργο για την ψηφιακή ειδοποίηση και αντιμετώπιση πυρκαγιάς
Υπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.-ΒΥΤΕ A.B.E.E - SATWAYS LTD» και της εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ' αριθ. 1271/2015 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς» (Αριθ. Διακηρύξεως 4463/18-03-2014).

Η συμβατική αξία του έργου είναι 8.850.808,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και ο χρόνος υλοποιήσεως του έργου ορίζεται σε (18) μήνες, αρχόμενος από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως, μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων παραλαβής.

Αντικείμενον του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v