Δύο νέες πιστοποιήσεις έλαβε η Άλφα Γκρίσιν

Την πιστοποίησή της βάση των προτύπων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001, ανακοίνωσε η Άλφα Γκρίσιν.

Δύο νέες πιστοποιήσεις έλαβε η Άλφα Γκρίσιν

Η εταιρία Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει τους επενδυτές, πελάτες και συνεργάτες της ότι με σκοπό τη διασφάλιση ότι η επίδοσή της όχι μόνο ικανοποιεί αλλά θα συνεχίσει να ικανοποιεί τους πελάτες της, τόσο βάση των νομικών απαιτήσεων όσο και αυτών που απορρέουν από την πολιτική της, έλαβε πιστοποίηση βάση των προτύπων:

- Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001, στο οποίο αναφέρονται περιβαλλοντικά μέτρα που λαμβάνει καθημερινά, καθώς και η ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση του προσωπικού με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

- Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001, βάση του συστήματος διαχείρισης για τον έλεγχο της επικινδυνότητας και την βελτίωση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v